Inlägg

Visar inlägg från juni, 2017

Känslig

Jag är en mycket känslig individ. Det gör mig mottaglig för mina och andra människors känslor. Det ger mig många och intensiva upplevelser. Det gör mig till en kreativ och ibland smart eller framgångsrik människa i världens ögon. Precis som det gör mig till en mottaglig individ när jag eller andra känner sorg, rädsla eller oro. Vilket i världens ögon ibland gör mig till en vek, rädd, nervös eller svag individ. Större delen av mitt liv har jag kämpat med att hålla min känslighet stången. Inlåst. Jag har velat gömma den då känslighet i vår kultur varit likställt med svaghet vilket i sin tur signalera till rovdjuren att man är "fair game". Jag är stolt och tacksam över att ha begåvats med en hög känslighet liksom jag är tacksam för erfarenheten att försöka leva i förnekelse av den. Det är svårt att uppskatta något när man inte förstår vad det inte är. Så oavsett om det är en känsla av lycka eller oro jag känner så kommer jag allt oftare på mig själv med att känna tacksamhet för

Människan

Människan är långt ifrån förlorad. Världen likaså. Allt är precis som det ska just nu. Alla tappade nycklar. Alla förlorade förmågor. Begränsade i vad som förefaller, manipulerade av oss själva i den helhet som inte kan separeras från någon eller något utforskar, upptäcker och utvecklar vi oss själva -  mänskligheten och världen alltså. Till något bortom vad det kunnat drömmas om. Till vad som aldrig kunnat designas. Olåsta dörrar. Nya förmågor. Helheter som sätts samman på helt nya sätt. Grattis!