Inlägg

Visar inlägg från juli, 2016

Reflektion

Bild
Jag är ett vitt ljus, placerad högts upp i fyrtornets kropp Ljuset kommer från min låga. Livet som är jag. Passionen, njutningen och sensationerna. Ljuset är rent och starkt. Äkta och uppriktigt. Andra kan se ljuset. Antingen i sin vita, rena form om de stävar uppriktigt mot mig. Eller filtrerat via något av fyrtornets olikfärgade glasrutor. Grönt eller rött beroende på bäring. När vattnet är lugnt kan de annalkande se reflektionen av mitt ljus i den stilla vattenytan. Precis som jag kan se deras lanternor skicka långa, vackra strålar mot mig. Utan varandra kan vi inte uppleva hur vi är när filtreras genom färgat glas. Utan de filtrerade sektorerna är det svårt att veta vad som är äkta och uppriktigt. Utan varandra kan vi inte reflektera. Utan varandra kan vi inte se oss själva. Problem uppstår inte eftersom människor inte älskar varandra tillräckligt. Problem uppstår eftersom människor inte älskar sig själva. Genom att älska varandra. Ömsesidigt. Villkorslöst. Kan man lära sig att äls

Insikt

Jag är inte särskilt stark. Har aldrig varit. Kommer sannolikt aldrig att bli. Jag är däremot oerhört kraftfull. Har alltid varit. Kommer alltid att vara. Sån är jag. Så är det. Så ni vet :)

Nothing

There is really nothing to understand. Not in the left-brain sense. Quite the opposite. There is only nothing to understand. That's everything there is.

Flödet, enkelheten och mänskligheten

"Those who say do not know and those who know do not say". Eftersom jag inte vet allt så är det väl dags att jag säger något. Men inte så mycket för det är en lärorik upplevelse detta liv. Allt mindre av en kamp och alltmer av en flytande enkel mänsklig upplevelse. Liv och lust! Det är så jag definierat min högre makt i 12-stegsprogrammet; mänskligheten, enkelheten och flödet. Steg fyra nu i en hybrid av workaholics och you-nameitberoederehabilitering. Går bra! Skrev lite på socialavkastning.se också. Namaste! /E.