Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018

Om att införa något nytt

Bild
(Skrivet för InfoCaption -  klicka här för at läsa artikeln på InfoCaptions blogg )  Vi har alla massor att göra om dagarna och det ges kanske inte så många tillfällen att reflektera. Med tiden blir det rutiner av saker som när vi först fick våra arbetsuppgifter fann nya och kanske obegripliga. Det är bra att få rutin, man blir snabbare och bättre på vad man gör. Men där finns också fällor. Man slutar gradvis att ifrågasätta och förbättra vad man gör. När andra kommer med förslag till förbättringar eller ifrågasätter så kanske man inte har tid att ta till sig frågan riktigt och då löper man risk att missa en kanske viktig förbättringsmöjlighet. Vanligt scenario... Hur nya saker blir etablerade och sedan gamla Det tar tid för nya idéer, paradigm och förändringar att slå igenom. Den vetenskapliga teorin  ”Diffusion of Innovation”  (och dess kusin  hypekurvan ) framtagen på 1960-talet av Everett Rogers är ofta ansedd som en bra modell för att beskriva hur människan tar