Inlägg

Visar inlägg från september, 2010

Synkronicitet

Resonans [Wikipedia] knyter inte bara samman fysikens och religionens utlöpande fritänkare med varandra. Den har också sin verkan i sociala skeenden. Precis just nu ser detta ut att vara vad som sker. Europeiska demonstrationer mot centralbankväldets absurda implikationer på människan [SvD] . Oro i Ecuador på samma grunder [SvD] , [DN] . Penningpolitiska kollisioner i den större skalan [SvD] . Individers önskningar framverkas. Sätter vågor i rörelse. Får saker att hända. Resonans. Bärandes en våg av insikter i en värld som konstrueras för att undvika dem. Systemet med Fractional Reserve Banking är emellertid på upphällningen och det är ganska logiskt eftersom detta system faktiskt är människofientligt. Jo, jag vet - alla pengar i världen bygger på det men det är ändå människofientligt.

Tröskel

Förändringen måste bibehålla sin överrumplande natur för att ge vederbörlig medryckande effekt hos den stora mängden nya nytänkare som ser det absurda i vad de kommer att ha kallat verkligheten. Därav trögheten i insikter. Därav den fortfarande stora skillnaden på respektive sida av insiktströskeln. Det märks emellertid att det inom långt fler än man kan tro finns förberedda, varma inre kärnor. En liten, lättrubbad avtryckare mellan tankar och latenta själsliga angelägenheter är allt som återstår. Den söndermaterialserade massan kan komma att visa sig ha blivit långt mindre än väntat. Jag påminns om en för egen del mycket genomgripande förändring när jag åker söderut. En förändring som ledde mig in i ett fullkomligt annorlunda liv fyllt av lycka, kärlek, skratt, underbara glada människor och en närvaro i en verklig verklighet som jag intills dess inte trodde fanns. Likheterna är faktiskt slående.

Om outsourcing

I näringslivet syftar outsourcing till att låta verksamheter fokusera på kärnverksamheten. Så heter det i alla fall. Men storskalig outsourcing har som regel andra motiv. När ett stort företag outsourcar en eller flera funktioner sker det ofta av kortsiktiga orsaker. Outsourcingpartnern köper som regel stora delar av verksamheten, något som ger en synnerligen positiv resultatpåverkan. Detta kommer ledning och styrelse tillgodo eftersom dessa som regel erhåller ersättning baserat på verksamhetens resultat. Lite längre ner längst vägen kommer andra, oundvikliga, effekter av outsourcingen. Som den att serviceorganisationen inte längre har kunskap eller incitament kring i linje med den ursprungliga verksamhetens. Man har byggt in sig i väl definierade intressekonflikter och de som behövde det positiva resultatet har i enlighet med deras professionella ståndpunkt att inte sitta för länge på en och samma post dragit vidare. (Här kan man reflektera över det faktum att outscourcingpartners oft

Insikt i stenåldersfamiljens fördelar

Bild
Min syster är och hälsar på ett par dagar. Hon och vår mor. Bland den dryga kubikmetern packning skymtas en liten bebis. Och efter att ha granskat packningen inser att packningens volym står i direkt omvänd proportion till resenärens ålder. Systern uttryckte sin uppskattning över att "ha fler händer" när hon är här. Alltså att fler personer kan hålla i den pyttelille under dagens lopp, något som man jag förstår att man bör göra när den pyttelille inte sover utan testar sin nyvunna rörlighets gränser. Enligt systern är den officiella rekommendationen att pyttesmå sover i sin egen säng i görligaste mån. Grunden till sades vara att föräldern behöver den rasten från det ihållande ihållandet under dagen. Något som enligt den pyttelilles moder inte varit något problem längre tillbaka i tiden då mindre moderna människor levde i större grupper och där det knappast var någon som helst brist på händer att hålla småttingar. Och där alltså barnen sov hos sina föräldrar om de ville. Stack

Klarare

Bild
Det tycks klarna kring frånvaron av den inrutade tillvaron. Strimmorna är försvinnande och molnen hopar sig inte såsom tidigare. Bra så. Livet känns inte längre lika inrutat. Men man lär prova.

Stolt kunskap

”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större” står det ovanför ingången till Uppsala Universitets aula. Det sammanfattar en mycket väl den frågeställning de flesta av oss ställs inför just precis nu. Vi får lära oss att vi kan lära oss allt. Att skolan, den akademiska världen och arbetslivet kan lära oss allt som är värt att känna till. Att vetenskapen har alla svaren. Dina frågor kring de djupare sambanden är ovidkommande och din energi bör fokuseras på produktivt arbete istället. ”Get a job”. Vi avancerar i samhället baserat på våra inlärda färdigheter och uppnår positioner, status och ryktbarhet baserat på dessa. Att ifrågasätta grunderna på vilket detta vilar är allt annat än enkelt. Den inlärda kunskapen är förseglad med ett lås av stolthet i den samhälleliga rangordningen. Klart som fan man blir förbannad när det inte är som man lärt sig. När man under decennier kämpat med att undertycka de egna behoven och känslorna för att vara en ”god medborgare” och komma någonstans –

Helgprojekt med flyguppvisning

Bild
Helgprojektet klart. Byggde mig en CB. Mycket riktigt, efter cirka två timmar fick jag en egen privat flyguppvisning. Helgprojektet. En alldeles egen CB. Två timmar efter att sista röret sattes på plats kom det första planet och flyguppvisningen kunde börja. Då visste jag att den fungerade ;-) Varför? Man lär väl.

Man lär prova...

Man vet inte förrän man testat. De små "tussiga" är lättare, men de var så snabba idag. De högre och tätare är riktigt knepiga, men ett litet kan man ge sig på och få bort med lite jobb. Man lär prova, som sagt. Det är inte så kul som man kanske tror, dock något beroendeframkallande. Framförallt tror ingen att man är riktigt slug och det är ju det som är själva vitsen. Det är tanken som räknas.

Vi leker bank

Bild
OBS: Detta inlägg har uppdaterats för att ta hänsyn till kreditmultiplikatoreffekten. Se Vi leker bank 2.0 . Vi leker vederbörligen förenklat 1 starta-bank-leken och kikar på banken inifrån för en bättre förståelse. Första månaden: Det börjar med att vi (banken, alltså) har en viss summa pengar. En reserv. I vårt exempel är reserven 50 000 kr – vårt startkapital. Så kommer vår första kund in genom dörren. Det är någon som vill låna en miljon till att köpa en sommarstuga. Nu kan det tyckas se mörkt ut för oss som ju bara har 50 000 kr. Men eftersom vi är just en bank är det inga problem. För lån till fastighet 2 med pantbrev 3 måste vi ha fyra procent av det utlånade beloppet, resterande får vi låna ut ändå. 4% av 1 000 000 kr = 40 000 kr så det går ju hur fint som helst det. Vi skriver ut lånehandlingarna och sätter in 1 000 000 kr på kundens konto, varav 40 000 kr kommer från vårt startkapital. Kunden lånade 1 000 000 kr med hjälp av 40 000 kr ur våra tillgångar De resterande 960

Hellraiser

Kristoffer Hells reflektioner rekommenderas varmt som tankevrickare. Om Aboriginerna och om oljan. .

Uttrycksmedel

Jan Guillou uttryckte i Ondskan iakttagelsen av att var och en söker utnyttja den makt som givits dem till det yttersta. Låt oss expandera detta uttryck. Var och en med något att säga uttrycker sig till gränsen av sitt givna uttrycksområde. Jag har inte lyckats finna något bevis för att detta är en "desinformationsdesinformationsmanöver" (vilket i så fall är en synnerligen klyftig sådan) så det förefaller som om denna reklammakare har tagit ut svängarna rejält. Känsliga tittare med begrepp om Sambanden varnas.

Tips från ljugarbänken

Ett par grundstrategier för dig som vill ljuga effektivt: Dränk lögnen i ett hav av hela och halva sanningar Ljug på tills frågeställaren av utmattning slutar fråga Skräm frågeställaren att sluta fråga Ge näring åt intrycket att den som tvivlar är en dålig människa Ge intrycket av att frågeställaren inte är insiktsfull nog att ställa frågan Charma eller muta frågeställaren Misskreditera frågeställaren Avled uppmärksamheten Så – nu kan du läsa tidningen och klura lite kring rösträkning och annat. Och för nöjes skull kan du ju alltid jämföra med 2000 då George W Bush blev president på andra sidan ankdammen [Wikipedia] . Och reflektera lite över vad det var som fick frågorna att sluta ställas den gången. OSCE tycke inte att det behövdes några valobservatörer här i år [SvD] . Kanske har de en lucka i kalendern vid eventuellt omval? Jag säger inte att något är galet. Jag säger att det mycket väl kan vara det. I god demokratisk ordning.

Rörmokarna

Ben 10 - ett av Den Lilles favoritprogram. Det bygger på grundhistorien om pojke som kan förändra sitt DNA och använder detta för att hjälpa ett underjordiskt sällskap kallat rörmokarna som sammansvurit sig att beskydda mänskligheten från hotfulla utomjordiska intelligenser. Är inte just mänsklighetens oberoende av/avskärmande från icke-mänsklig påverkan kärnan hos de fria murarna? Må det vara gudomar eller andra intelligenser. Rörmokare, murare. Och jag som tänkte bli elektriker när jag blev stor. När jag var liten, alltså. Då kikade jag på Alfons Åberg och Rosa Pantern men fann inget anmärkningsvärt. Utom möjligtvis hur gärna man ville röra sågen. Anslagstavlan var desto mer underhållande.

Ägande och makt

Ägande är en högre form av makt, men sannolikt också det som stjälper den som i vakuumet efter att ha uppnått makten avancerar till att genom sin makt också äga det man redan har makt över. Strävandet att äga allt man har makt över gör det absurda synligt för subjekten. Vilket i sin tur gör att subjekten ovillkorligen återtar makten över sig själva.

Om privatisering

För några år sedan var jag en av privatiseringens främsta förespråkare. Nu är bilden en helt annan. Det som fick mig att så fullkomligt byta ståndpunkt var innebörden av ordet ”privat”. Kortfattat: Privatisering leder knappast till den småskaliga och nära styrning man kanske leds att tro. Innan t.ex. apotek och sjukvård blev offentlig verksamhet ägdes de huvudsakligen av privatpersoner. Apotekaren, läkaren och så vidare. Detta medförde i mångt och mycket att service, kundkontakt och lokal närvaro var högre än dagens centraliserade offentliga stuktur. Sedan gick trenden mot kollektivt ägande och verksamheterna blev mer anonyma institutioner med klara centraliseringsmål och sedemera hårdnackad ekonomisk styrning med fokus långt bort från ”brukaren” eller kunden. Att privatisera för att komma åter till den kundnära och mer småskaliga typen av verksamheter är en god tanke. Men privatisering idag är något helt annat och detta bottnar i den finansiella struktur privatiseringen tar. I och me

Nutidsorientering

För att kunna begripa vad som händer kan nog en exemplarisk blogg på ämnet ekonomi vara ett av de viktigaste verktygen i den förståndsmässiga verktygslådan: Carl Norberg . Epoken av ekonomi som styrmedel för mänskligheten går mot sitt slut. För att kunna orientera sig i det som sker är det därför ovärderligt med löpande kommentarer samt historiska återkopplingar på ämnet. Något som Carl behärskar bättre än någon annan.

Dumokrati?

Jag tycker nog att man kan kosta på sig att reflektera - är detta demokrati eller teater? I september klubbas om det inte ifrågasätts en omfattande grundlagsförändring som bland annat för det möjligt att sätta in den svenska militären mot de egna medborgarna. Proposition 2009/10:80 - "En reformerad grundlag" . Första beslutet fattades i juni under den mest fullkomliga mediatystnad. Nu återstår att godkänna detta i september så är saken klar i den goda demokratiska ordning som råder. Ådalen 1931 - någon som minns? För gammalt eller komplicerat, kanske. Osexigt. Men att skutta runt och protestera mot att SD överhuvudtaget existerar går fint det. SD är ett utpräglat missnöjesparti. Just nu pågår alltså omfattande missnöjesyttringar kring missnöjesyttringen. Djälvligt produktivt och moget. Skäll på den som skäller. Visa missnöje över den som visar missnöje. Rättning i leden. Var indoktrinerad. Tänk inte. Tyck rätt. Far på varandra, bara. Ju mer fientlighet människor emellan, des

Uppvärmning

Det finns en grupp människor som förstått. Som med utgångspunkt i det som känns bra lever gott och tillsammans. Det kan verka anspråkslöst eller rentav provocerande. Personer som inte fokuserar fullt på pengar, jobb, karriär och status. Som inte lever i klädsam skräck för att förlora pengar, jobb och heder. Som inte badar i försäkringar, vältrar sig inte i dolda sjukdomar och deras symptom, inte stressar för att hinna shoppa järnet på lördag medvallandes några kryssa-av-på-listan-ungar som inten orkar lyssna på. De spelar ju inte spelet. De fuskar! Personer som bryter mot varje framfostrad mekanism i samhället och som lever utifrån vad som känns rätt här och nu. I värsta fall tänker och uttrycker de sig positivt - till förtret för det väloljade hamsterhjulets väldresserade besättning. Dessa brottsligar. Dessa samhälleliga svartfötter. Dessa fördärvliga personer. Som inte finner tjusningen i social darwinism, som festar utan den sociala tumstocken och som säger vad de tycker och låter a

Förenkling

För en gångs skull ska jag förenkla med en liten snabbteori som följer: Samhället bygger helt och hållet på pengar. Som skapas av bankerna. Och som inte har ett skit med verkliga värden att göra. Varför finns då pengar? För att hålla mänskligheten i schack. Någon gång, kanske i början av eller strax innan romarriket - gjorde kanske en liten klick människor en kupp mot mänskligheten och dess naturliga hemvist i universum. De skar av oss från vår naturliga religion, vårt naturliga språk och våra naturliga sociala mönster. Skar av oss och förvandlade jorden till en isolerad ö med dessa bedragare som herrar. Gjorde det naturliga onaturligt och vice versa. Komplicerade det som var enkelt av en anledning. Skapade konstlade akademier och skolor för att bryta ner våra instinkter och frikoppla oss från den undermedvetna storhet som bor i så gott som varje människa. Vi kanske lever i slutet av en förslavad epok. En flora av konstgjorda sjukdomar parat och signalstark bestrålning med social nedbr

Valtankar

Bästa tänkbara valresultat. Jag menar allvar. Sverigedemokraterna – som vi fostrats att hata och förakta, och vars agenda innehåller populistiskt skitsnack med bäring på invandrare i något större omfattning än vad folkpartiet laddat upp med inför förra valet. Måste kanske bör påpeka att jag föraktar invandrarförakt intensivt, även om läsare av denna blogg nog insett detta för längesedan. Jag tror faktiskt att de flesta som "hyser invandrarförakt" inte gör det av förakt för invandrare utan 1) för att de föraktar de som säger att man inte ska förakta invandrare, 2) att de behöver någon att tycka illa om i största allmänhet - ett slags orsaksmässig slasktratt, 3) eftersom sprickan mellan "svenskar" och "invandrare" omsorgsfullt mejslats fram för att uppehålla massan vid annat och 4) för att det kanske är lite jobbigt att tänka. Något som ju alla politiska entiteter har att tacka för sin existens. Hursomhelst. Sjukligt nyfiken konspiratorisk människoälskande c

Brister

Det är just ingen brist på brister. Många brister har emellertid sina brister om man synar dem. Man kan säga att det finns brister i resonemanget om själva bristen. Konstruerade brister är det ingen brist på även om det brister i kollektiv igenkänning av dessa och dess syften. Verkliga brister är det verkligen brist på. Tills det brister.

Om vetenskap

Jag har verkligen funderat på det här med vetenskap. Har så att säga levt i den akademiska härdens värmande skugga i många år. Värmt tån till och med. Och blivit än mer förbryllad. För när jag söker svaret på en enkel fråga får jag ett komplicerat svar. Det i sig är kanske inte så underligt - jag om någon är öppen för att saker och ting inte måste vara enkla. Men när jag tar det naturligaste av fenomen (till exempel en klotblixt) får jag de mest onaturligaste svar. Eller inga. Så gott som varje frågeställning som rör resonans försvinner iväg och återkommer som en cocktail av teoribitar snarare än en bärande svarsvåg. Det förefaller som om resonans är för kraftfullt för att bli var mans potentiella kunskapskälla. Sannolikt är det förbehållet vad vi kallar "militär vetenskap". Å andra sidan tror jag att de flesta - om de låter sig tänka/känna efter - har en intuitiv relation till just resonans och dess absolut genomgripande betydelse. Jag ser det lite var stans. Och drar mig ti

Spädbarn och envisa män

Envisa män får ibland till följd av den egna envisheten inte ytterst efterlängtat besök av syster med anhang då anhanget inkluderar ytterst efterlängtat spädbarn. Sådant kan gräma envisa män mellan varven. Just nu avverkas ett par varv. Fler tillfällen bör emellertid med uppbringande av nämnda envishet anordnas.

Envisa hästar och män

Envisa hästar vill inte saker. Envisa män vill saker. Envisa hästar får en tillrättavisning. Envisa män får en lunginflammation.

Signalstyrka

Tydliga budskap, fulla av ljusstark färg, rörelse, stark musik och stora, starka ord levererat till synes färdigtuggat via media, som ett piller av åsikter och information redo att sköljas ner i en medial brustablett. Starka signaler i stora, generaliserande termer. Det handlar om krig och fred, höger och vänster, rätt och fel. Rött och blått, gay eller straight, kvalitet eller vanvård. Snabba, enkla svar på tillrättalagda frågor. Men de svaga signalerna då? De där som är lite mer krävande, som framträder som symmetrier eller gåtor. Som kommer till mig på avvägar och som inte drämmer ett färdigt svar i bordsskivan för mig att svälja utan som hjälper mig att själv förstå genom att utmana och påpeka efter vägen för att själv kunna välja. Svaga signaler i stark symmetri. Som är så oerhört lätta att missa och som alls inte hörs genom draperierna i de starka signalernas nästan heltäckande världsbild av förhängen. När vi får tillgång det undermedvetnas innehåll så sker överföringen med svaga

Om otrohet

Detta har varit ett centralt ämne i mitt liv i många år. Man kan säga att jag varit lite av en expert på temat. Ändå förstod jag det av en iakttagelse bättre än någonsin häromdagen. Jag trodde faktiskt inte att det var så illa. Inte på det lilla stora viset, alltså. När jag klev ur den onda cirkels arena för två år sedan blev lättnaden enorm. Den som är otrogen fastnar i ett mönster av kompensation av den drabbade. Detta kan ta sig precis vilka former som helst och används nog mer ofta än inte som motivation för de saker den otrogne behöver för att kunna fly (standarlösning: jobb). Den bedragne fastnar i ett mönster av att vilja ge igen. Medvetet eller inte förvandlas lycka hos den otrogne till något som måste bestraffas. Varje liten flik till möjlighet att ge igen tas tillvara. Standardlösningen är gnällighet. Min partner vid tillfället visste att jag var otrogen redan innan jag var det. Hon hade bestämt sig och vidmakthöll detta trots mina bedyranden. Hon lade sig också till med den

Fortsättning följer

Bild
Det fick bli så här efter mycket tankemöda. Fortsätta här med rubbet, alltså. Startade ett stickspår då jag tyckte mig riskera att i djupet och dra med sig de som finner det obscent, men den risken får de ta. Hellre de än att det avlägsna stickspåret separerar sådant som hör samman. En och annan kan komma att finna det just obscent. Min enda rekommendation är att sluta läsa i tid. Nu är du varnad. Någon har sagt att jag skriver lite obegripligt. Det är inte alltid meningen att du ska begripa vad du läser. Det är meningen att det du läser ska få dig att begripa. Det är två väldigt olika saker. Varken Lisa eller Trassla läser den här bloggen - de är mer intresserade av annat. T.ex. mat. Omgående.

Lycka är en stor slempropp

Bild
Viss kraftnedsättning får man nog ändå medge. Det besvärar mig att inte kunna göra det jag vet att jag vill. Och just den mekanismen ser till att skruva in mig i det där lilla ynkliga hörnet. Där var jag. Nu håller jag på att slemproppa mig ut därifrån. Helgen var detta till trots, alternativt till följd därav fylld av högkvalitativa ordvitsar. Tror jag. Men jag har av någon anledning svårt att dra mig dem till minnes. Annat än den som relaterade analblekning och blekfis. Måste vara hostmedicinen. Hostmedicinen.

Friden fyller två år

För två små år sedan blev jag mer eller mindre fast här i Sandviken. Ett par månader innan hade jag träffat kvinnan som ställde hela min värld på ända. Hon som nu är min fru. Idag för två år sedan firade vi svärmors jämna födelsedag och jag träffade en massa nya ansikten för första gången. Det skulle kunna vara tiotals år sedan (undantaget svärmodern). Eller igår för den delen. Livet – som det var innan. Resorna, storstäderna, rastlösheten, frustrationen och det prestationsbetingade överlevnadsmönstret. Flykten, dubbellivet, lögnerna och den där underbara ensamheten – den enda platsen för friden. Friden finns precis just här inuti mig nu. Ensamheten har förlorat sitt syfte. Det har Sara sett till. Kvinnan som är skapad för mig och för vilken jag obskyrligen måste ha designats. Hennes rakt igenom ljuvlige Casper. Katterna, fåren, häst och hund likaså. Gården. Skratten och de dåliga skämten, med en soppa av utpräglat goda och trevliga människor runtomkring. Dock. I själva kärnan. Friden

Röstpump

Lars Ohlys (b)röstpump var ett försök i alla fall. Säga vad man vill om Ohly, han är nog i alla fall den av de ”etablerade” som är mest spontan. Jag tänkte kandidera till riksdagen men mitt hektiska liv lade dessvärre hinder i vägen. Det får bli en annan gång. Min nyckelreform skulle emellertid ha varit följande: ”Fridagschecken” Att man skulle ha möjlighet att ge bort en ledig dag till en medmänniska. Om jag till exempel var hemma hos någon där det såg ut att behöva städas och samtidigt visste att denna någon snart fyllde år skulle jag kunna gå till min arbetsgivare och säga ”jag vill jobba ut en fridagscheck på tisdag”. Min arbetstid skulle under tisdagen enligt de för sjukpenning stipulerade beloppsnivåerna (i dagsläget maximalt 21 200 kr per månad) betalas ut – inte till mig – utan till ”fridagsfonden” och jag skulle erhålla en fridagscheck som jag kunde skriva ut på vem jag ville. Om jag hade en lön på mer än maximibeloppet för sjukpenning skulle jag naturligtvis ändå erhålla över

Bokslut

Äntligen är boken färdigläst (978-0923550394). Återstår skvalpet. Passande för en tämligen medtagen åldring som passande nog får lov att krypa till korset och erkänna att han var en smula hälsomässigt försvagad denna tisdag. Jag gillar inte att vara det. Inte ett ögonblick. Å andra sidan blev bokfan som sagt utläst så nu är man av med den. Den knöt ihop några punkter, boken i fråga – även om den var författad långt vid sidan av min egen utgångspunkt. Å andra sidan är det ju meningen med slika övningar, att med utgångspunkt i sin egen utgångspunkt justera utgångspunktens placering relativt den på observationerna baserade verklighetsuppfattningen. Resonansresonemangen var överlag resonabla vågar jag påstå. Den inneboende kraften hos det undanstoppade och förbisedda och styrkan i de svaga signalerna stämmer mycket väl med mina egna intryck. De signalstarka maskineriernas spindelväv av intressen och den förmenta slutsatsen att ”allt görs för pengar” likaså. Pengar är ju den mest påtagliga

Himla symmetriskt

Måndag morgon - Sandviken återgår till den inrutade tillvaron.

Arbete

Som ”ren” arbetsnarkoman känner jag kanske alltför många av arbetets dimensioner. Arbetet kan bli borgen att fly in i för den som inte orkar med det som finns hemma. Men arbetet kan också vara det som bakbinder individen från att leva. Två sidor av samma mynt, egentligen. Att a) jobba lite mindre och b) få en tydlig länk från det man faktiskt gör till meningsfullheter i sitt eget liv är nog inte så dumt. Mycket av de frustrationer som bor i arbete gör det eftersom man någonstans vet att större delen av den tid man lägger ner går upp i rök på grund av dåligt ledarskap, sjuka företagskulturer eller ur en mänsklig synvinkel onödiga eller direkt skadliga verksamheter. Dagens önskan är att fler skulle få känna på frikopplingen och den i själslig mening frivilliga arbetsmoralen. Där man inte måste måsta utan bara måste för sin egen skull. Inte sin egen skull som i egotrippens utan utifrån det egna och de närmastes behov via den egna meningsfullheten. Vilken som regel stortrivs av att hjälpa

Patterns in Obfuscated Clarity

When seen from the obnoxious side, it all makes perfect sense. I doubt this is the final ride, just replacing the lens. However unavoidable, as facts do emphasise. Though not at all debatable, while hindered by the lies.

Prionitering

Prioner, någon som funderat över det på sista tiden? De där verkligt hårdkokta proteinerna som sägs orsaka diverse neurologiska och ologiska besvär. Vi får se vad som utkristalliserar sig. Vad som trillar ner från molnbanken. Sov så gott.

Polariseringsövning

Debattledaren: Socker eller salt? Ena blockets ledare: Jag använder inte socker. Andra blockets ledare: Jag använder inte salt. Senare rapporterades att det ena blockets ledare använder salt och det andra blocket använder socker samt görs ingående analyser inklusive utfrågning av redaktionsmedarbetare – eller s.k. ”experter”.

Lögndetektor

Att se sanningshalten i saker är inte svårt egentligen. Det är krävande, inte svårt. Och frågan är hur vi kan tillåta oss att låta bli i den grobianösa omfattning som vi gör. Fråga tills du förstår Plocka isär delarna av saken och pussla ihop dem till andra saker som kan bedömas Leta bakåt. Personer och nätverk. Intressen. Köp inte en delvis sanning för en hel sanning eller tvärtom Känn efter – stämmer det? Låta det ta tid Men det kräver att: Man inte vägrar alt. söker förvränga saken för att passa den egna verkligheten Att man har tiden och tålamodet att fråga tills man förstår Att man är tillräckligt medvetande för att fråga sin intuition och tolka svaret Många av de lögner vi lever bland är konstruerade för att förhindra dig från att ens försöka kontrollera sanningshalten. Dessa kaskadlögner kan ta åratal att tränga igenom och det är en del av deras design, den viktigaste vid sidan av dess egentliga skäl. Ju mer komplicerat, desto större lögn som regel. Du har allt som krävs för att

Ho Stage Disco Very

Storyn om en ensam opinionsbildare som gisslanvägen tagit sig in på Discovery Channels kontor är lite lätt skruvat absurd men ändå underligt logisk [DN] , [SvD] , [CNN] . DN rapporterar dessutom en pikant detalj: "Byggnaden innehåller flera andra företag och ett dagis var bland dem som hann utrymmas, skriver Washington Post. Barnen fördes över till ett näraliggande McDonald's. " Skönt. Så slapp de sitta hungriga, de stackarna. Så att de inte börjar mumsa på varandra, menar jag. Eller faller offer för något slags befolkningsminskningsprogram eller så. Eller hur var det med den saken?

Solfångare

Bild
Vad kan vara viktigare än solen? Mycket lite, kan det visa sig.