Ägande och makt

Ägande är en högre form av makt, men sannolikt också det som stjälper den som i vakuumet efter att ha uppnått makten avancerar till att genom sin makt också äga det man redan har makt över.

Strävandet att äga allt man har makt över gör det absurda synligt för subjekten. Vilket i sin tur gör att subjekten ovillkorligen återtar makten över sig själva.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.