Om outsourcing

I näringslivet syftar outsourcing till att låta verksamheter fokusera på kärnverksamheten. Så heter det i alla fall. Men storskalig outsourcing har som regel andra motiv. När ett stort företag outsourcar en eller flera funktioner sker det ofta av kortsiktiga orsaker.

Outsourcingpartnern köper som regel stora delar av verksamheten, något som ger en synnerligen positiv resultatpåverkan. Detta kommer ledning och styrelse tillgodo eftersom dessa som regel erhåller ersättning baserat på verksamhetens resultat.

Lite längre ner längst vägen kommer andra, oundvikliga, effekter av outsourcingen. Som den att serviceorganisationen inte längre har kunskap eller incitament kring i linje med den ursprungliga verksamhetens. Man har byggt in sig i väl definierade intressekonflikter och de som behövde det positiva resultatet har i enlighet med deras professionella ståndpunkt att inte sitta för länge på en och samma post dragit vidare.

(Här kan man reflektera över det faktum att outscourcingpartners ofta ägs via riskkapitalbolag och hur detta koncentrerande av ägande av vanliga men oerhört viktiga delar av organisationerna påverkar de operativa möjligheterna för verksamheterna på lite längre sikt.)

Men är det inte likadant för individerna i samhället? Sysslar inte vi också med outsourcing dagarna i ända? Vi väljer att låta andra fatta våra beslut, lägger ansvar och befogenheter i andras händer för att själva kunna ägna oss åt vår ”kärnverksamhet”.

Vi lämnar barn på dagis och i skola. Låter politikerna fatta beslut som rör vårt samhälle, överlåter till det ekonomiska systemet att ansvara för allt av monetärt värde, överlåter på polisen och militären att garantera vår säkerhet och överlåter ansvaret för vad vi stoppar i oss till olika myndigheters rekommendationer. Många överlåter även själva tyckandet och tänkandet i olika intresseorganisationers, politiska partiers, religiösa samfunds eller andra kollektiva åsiktsgeneratorers förvaring.

Jag tror att så gott som all outsourcing bland företag leder till kortsiktig vinst och långsiktigt elände. Jag befarar att effekterna av våra individuella val att överlåta åt experter med särintressen att styra våra liv åt oss är en mer storskalig reflektion av samma bild.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans