Ett slags investmentbolag

Utlösarbanken (UB) "Utlösaren". Affärspolicy

Bakgrund:    
De som hamnat i ekonomiska trångmål på grund av personlig konkurs till följd av eget företagande har ofta värdefulla erfarenheter, kontaktnät och stor revanschlust i bagaget.
Idag har den som hamnat i personlig konkurs ofta inget incitament att tjäna pengar då det som intjänats utöver existensminimum oftast dras direkt. I många fall är det tydligt för den enskilde att skulden aldrig kommer att behöva skrivas av.

Detta ger i sin tur upphov till antingen ett slags apati eller lösningar baserade på svartjobb av olika slag.

Uppslag:
Att starta ett slags riskkapitalverksamhet på helt kommersiella grunder där lämpliga entreprenörer ges möjlighet att snabbt lösas från sina skulder och driva upp nya verksamheter för såväl återbetalning av skulden som framtida avkastning för såväl entreprenör som finansiär.

Mission:
Att generera långsiktig ekonomisk avkastning i partnerskap med drivna entreprenörer.

Metod:Att finna driftiga, erfarna företagare som av olika skäl hamnat i ekonomiskt trångmål. Att gå in som partner i nya projekt där en delkomponent är sponsring i form av lösande av entreprenörens skulder.

Policy:Investerat belopp ska återbetalas inom fem år med ränta motsvarande marknadsränta plus fem procent.
UB har majoritetsägande i den finansierade verksamheten.
Entreprenören ska via anhöriga eller andra borgenärer sätta in en del (ca 25%) av det totala investeringsbeloppet. Denna insättning kan också utgöras av t.ex. lokaler eller liknande.

Någon som har lust att starta? Kanske om ett par tre år.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans