Klantskallepoäng

Man får klantskallepoäng här hemma. Systemet togs första gången i bruk för ungefär ett år sedan och om jag inte missminner mig så var jag den förste att erhålla några åtråvärda poäng. Jag hade skurit mig i fingret med en handklinga och frågade min Sambo hur många hårdrockspoäng detta skulle ge varvid hon svarade att det faktiskt rörde sig om klantskallepoäng. Ett ynka. Men det första.

För att inte hamna i situationer av olika sorters värdeförändring (inflation varandes den huvudsakliga farhågan) försöker jag härmed upprätta en standardiserad bedömnings- och tilldelningsskala för klantskallepoäng, baserad på vedertagna principer här i Olsbo.

1 ksp = Klantskallepoäng. Symbol :-(

Tilldelning

Tilldragelse

1 ksp

Skära sig i fingret med en handklinga

1 000 ksp

Glömma vara hemma när någon ska hämta bokhyllor

7 000 ksp

Trampa ner bromsen istället för kopplingen vid start av äldre Renault med startmotorhaveri och uppeldat rattlås som påföljd.

10 000 ksp

Backa in i stor cementstolpe i garage eftersom man inte orkar vrida på huvudet och ostar så högt att man inte hör backvarnaren.

100 000 ksp

Glömma att ta av sig byxorna vid äntrande av badkar.


Kopplingen mellan Klantskallepoäng och ekonomiska mått är en tvistefråga. Många hävdar att ett klantskallepoäng motsvarar ungefär en krona i ekonomisk skada, men detta är en felaktig bedömning. Vidare finns de som hävdar att ett klantskallepoäng motsvarar energin i en tusendels morotskaka, vilket även det är taget ur luften.

I själva verket bygger tilldelningen av klantskallepoäng på ett slags standardiserad subjektiv bedömning. För att denna bedömning ska kunna styrkas och för maximal tilldelning bör åskådarantalet vara så högt som möjligt. Faktum är att klantskallepoäng som utdelats för obevittnade klantskallerier rätteligen kan konfiskeras utan förekommande rättegång.

SWOT – klantskallepoäng:

Strength:
• Tilltalande förfaringssätt – ger något positivt även till den drabbade
• Klantskalleincidenter inträffar frekvent – stor tillämplighet

Weaknesses:
• Stolta personer kan känna sig stötta eller utsatta vid tilldelningen
• Subjektiv bedömning

Opportunities:
• Handel med klantskallerätter
• Klantskallepaneler för unison bedömning

Threats:
• Att folk slutar klanta sig
• Konflikter vid poängtilldelning10 000 :-(


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bubbelbalans

Städa med HRV-mätare

Improviserat