Viktig information rörande VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande innehåller VIKTIG INFORMATION till dig som tänker informera någon om något som du själv anser vara viktigt. Informationstexter har historiskt sett skrivit läsaren PÅ NÄSAN och förutsatt att denne är DUM I HUVUDET. För att vara helt säker på att informationen inte ignoreras brukar texten innehålla något med syfte att SKRÄMMA SKITEN UR läsaren för att få denne att haja till.

Detta sätt att KORVSTOPPA och förvänta sig ÅTLYDNAD har varit förhärskande sedan den stora massan började KUNNA LÄSA. Men den stora massan har börjat TRÖTTNA inför mängden PÅSTÅDD VIKTIG INFORMATION. Den STORA MÄNGDEN viktig information gör paradoxalt densamma MINDRE VIKTIG.

Till följd av detta börjar allt fler att många IGNORERA meddelanden utformade på detta sätt. Istället för att följa en instruktion punkt till pricka, verkar man nu istället vilja FÖRSTÅ INNEHÅLLET och SJÄLV AGERA utifrån den egna INSIKTEN, samt naturligtvis själv bedöma huruvida informationen är VIKTIG eller ej.

Detta är ett STORT STEG FRAMÅT för de som har förmågan att FÖRSTÅ SAKER, under det att det kan ställa till med bekymmer för genuina LUFTSKALLAR.

Istället för att SKRÄMMA SKITEN UR kan HUMOR begagnas för att få läsaren att ta till sig väsentliga delar av budskapet. FÖRSVINNER gör den där TRYGGA KÄNSLAN AV ATT NÅGON ANNAN HAR TÄNKT ÅT DIG, något som kan ha attraherat de som inte orkar tänka.

Resultatet blir emellertid att man MÅSTE TÄNKA SJÄLV ANNARS RÅKAR MAN ILLA UT. Vilket ju är själva essensen av DET NATURLIGA URVALET.

Varning! Ymnig användning av VERSALER i text kan orsaka HUVUDVÄRK.Lite mer att klura på - lite bättre

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bubbelbalans

Trend

Vortex. Råbjörk.