Lögner

Som god lögnare känner igen en lögn instinktivt – på gott och ont. Jag har levt ett framgångsrikt dubbelliv på det privata planet i ett decennium och jobbat i börsnoterade företag - jag vet vad jag talar om.

Stora välbyggda lögner är ofta mästerverk. Att det faktiskt kittlar intellektet hur man kan få mängder av folk att tro på något falskt och sedan i kaskader av underlögner styrka äktheten i det genomfalska med saker som har en lätt koppling till bergfast verklighet.

Att kultivera små lögnaktiga celler - smickrade av sitt eget hemlighetsmakeri - och placera dem omsorgsfullt i den lögnaktiva pyramidens kontext. Att inför varje frågasättande av varje nivå av lögnen reagera antingen fördömande eller genom inrättandet av en falsk trygghetsfunktion vars egentliga syfte är att säkerställa lögnens vidmakthållande.

Att få människor att köpa lögnen. Att äta den. Att få dem att av sin egen fria vilja avfärda det som påvisar lögnens lögnaktighet som lögn. Få dem att leva lögnen mer än livet självt. Få dem att kalla de som påpekar lögnens lögnaktighet för lögnare för att sedan förskjuta dem. Få dem att att frodas och känna trygghet i lögnen. Att älska lögnen och att ge upp allt för den. Att gå i krig för bevarandet av lögnen och att döda i lögnens namn. Att överge sin familj för lögnens skull. Att tilbe lögnen. Att dyrka den. Att avguda lögnarna och respektera deras närmast gudomliga lögnaktighet.

Det fascinerar mig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans