GMOrdkrig

Delar av den Akademiska Världen har satt ner foten gentemot ett familjeägt livsmedelsföretag - City Gross - angående deras anti-GMO-reklamsatsning [SvD Brännpunkt fredag]. De Lärde anför framförallt att City Gross a) spelar på demoniserad rädsla för GMO-föra och b) det omoraliska att angripa GMO som i sig kan var lösningen på en uppseglande matkris*.

City Gross och anhang pekar i en replik på den avstannade GMO-debatten och sneglar inför åhöraren mot kopplingen mellan forskarvärlden och de bjässar till företag som förespråkar GMO [SvD].

GMO inkuberas trotsallt i det dynamiska området mellan stora multinationals och den akademiska världen och drivs ekonomiskt av finansvärldens avkastningskrävande drivkraft vilken i sin tur också den har en drivkraft. Att City Gross är ett familjeägt företag vid sidan av det koncentrerande ägandet är sannolikt väsentligt i sammanhanget.


Vad gäller City Gross marknadsföring så är jag dessvärre lite luttrad efter ett par riktigt dåliga köttbitar i somras - inköpta efter infusion av köplust via Mat-Tinas bräkande utfästelser. Men marknadsföring är marknadsföring och om att spela på rädsla inte skulle vara en del av den vokabulären skulle 90% av all marknadsföring försvinna.

Kanske dags för De Lärde att anföra ett fälttåg gentemot Försäkringsbranschen och den försämring av livskvaliteten som deras "du är väl rädd för..."-reklam innebär för de stackars vettskrämda konsumenterna. Jag tror inte att De Lärde skulle ha kastat sig över t.ex. Nestle. Dels för att de pekar i samma riktning och dels för att de är för stora och starka att bråka med.

*) Matkris. Oljekris. Energikris. Finanskris. Visst bor det något symmetriskt intrikat i kriserna?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans