Oetablerade utskottade av etablissemanget

Det har sedan början av den oproportionerligt fientliga kampanjen mot det främlingsfientliga SD föresvävat en misstanke om att de etablerade politikerna inte vill ha oetablerade klåpare klampandes runt med full demokratisk insyn i sina etablerade affärer.

Alliansens kompromiss att ”bara” utesluta SD ur några få utskott genom att minska antalet platser ger klart positivt i lackmustestet av ovan nämnda tanke. Jag citerar dagens GD/TT:

"Kompromissen inom alliansen är nu att försöka stänga ute SD från några särskilt viktiga utskott, närmare bestämt tre stycken. Det handlar om utrikesutskottet, försvarsutskottet samt EU-nämnden.
Anledningen sägs vara att det är särskilt viktiga utskott med mycket sekretessbelagt information. EU-nämnden är dessutom ett beslutande organ." Se även SvD

SD får ju all sin skäll för att de är främlingsfientliga. Jag ser inte någon uppenbar risk i detta med just dessa utskott, då finns det andra utskott där de kan göra betydligt större skada. Däremot är det ju mer eller mindre klart som den dimmiga oktoberdagen att man inte vill att dessa oetablerade ska få insyn i de ”etablerades” hemligstämplade och underbara värld.

I god demokratisk ordning.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans