Terrorisk?

Att du ska skadas av ett terrordåd har en sannolikhet på ungefär 0.00005113 procent*. I vår vardag finns ingenting som är mindre farligt än vad som brukar kallas ”terrorism”. Ingen matvara, ingen medicin och inget transportmedel.

De hot om terror som media är fyllda av syftar inte till något annat än att avleda din uppmärksamhet och göra dig lätthanterlig.

Du ska till exempel inte intressera dig för att pengar blir till genom skuld i vårt ekonomiska system och att man med rätta kan ifrågasätta grunderna på vilka de som äger världen gör just det. Inte heller ska du försöka förstå de skeenden som spelar i de omtalade händelsernas kulisser.

Och du ska inte motsätta dig de kraftansträngningar som syftar till en enväldigt styrd, fullkomlig skendemokratisk värld med ännu mindre individutrymme än dagens halvmaskerade skendemokrati.

Det är ren och skär teater, oavsett vilka vansinniga saker som utspelas på scenen och hur många ofrivilliga statister som skördas på offeraltaret. Kom ihåg det.


*) Beräknat på en världslig folkmängd om 6 790 miljoner innevånare och extrapolerat ur 2010 års ”terrorattentat” enligt WikiPedia.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans