Försök till insikt om kunskap

Kunskap föråldras till följd av allt snabbare omsättning av vad kunskapen förväntas gälla. Nya förutsättningar. Det livslånga lärandet går till stor del på att anpassa sig till nya förutsättningar. Kunskapsmängden kan mättas över tid, vilket gör den som just klivit in i kunskapscykeln till den snabbaste bäraren av kunskap.

(Notering till själv: Det är ju det här jag jobbar med för bövelen. Med att få folk att slippa stoppa in saker i huvudet. Fastän en irriterande stor mängd människor envisas med att kalla det "lärande". Det är inte lärande - tvärtom. Lärslippande, är vad det är. Får utvecklas vid senare tillfälle. Ursäkta avdriften från ämnet.)

Visdom växer till följd av inhämtandet av kunskap. Men huvudsakligen till följd av icke-kunskapsrelaterade händelser genom livet. Kan det vara så att visdom måste inhämtas emotionellt under det att kunskap inhämtas rationellt?


Nya förutsättningar kan kosta visdom i form av ökad rationalisering vilket begränsar emotionell bearbetning. Δ I i figuren motsvarar alltså den visdom som inte kunde inhämtas på grund av trycket från förändrade kunskapskrävande förutsättningar. Den streckade vertikala linjen har stark kronologisk koppling, om ej tvingande.

Man får således ta sig i akt och fundera över vilka nya förutsättningar man vill släppa genom över bron. Många nya förutsättningar ger upphov till visdom. Andra, ofta av teknisk natur, jobbar på kunskapssidan.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans