Oodling

Det verkar som om de byråkratiska hjulen för att stoppa verksamheter av arten "odling för husbehov" snurrar fortare än jag trott här hemma. I min enfald var jag under intrycket att detta var ett i huvudsak amerikanskt skeende.

Så icke, via Cornucopia samt M@C.

"Varje enskild sort skall registereras hos Jordbruksverket till en kostnad av 3000:- SEK, och sedan en årlig avgift om 2000:-. De flesta av dessa sorter säljer inte ens tillräckligt för att betala avgiften om 2000:- om året, brutto. Att registerera en bekämpningsmedelresistent GMO-gröda hos Jordbruksverket kostar 200:- kronor. En tiondel av vad en naturlig men ovanlig sort skall kosta.

70% av idag registrerade frösorter ser ut att beröras och riskerar att försvinna. 45 svenska företag drabbas, uteslutande småföretagare i enskilda firmor och som nu får se sitt uppehälle bli olönsamt. Staten och EU är som vanligt det största hotet mot småföretagande, som skall ses som att det sker på nåder i väntan på avgifter och regleringar som gör verksamheten omöjlig." Från Cornucopia
Det rör sig alltså om att göra den kommersiella biten av frödistribution fullkomligt omöjlig vilket i sin tur leder till en "enfaldning" av odlandet. Samtidigt läggs oerhört mycket krut på bevarandet av all världens frösorter i enorma bergrum på Svalbard [SvD 2007]. Två saker som till synes talar emot varandra men som mer sannolikt är olika delar ur samma plan. Jag tror faktiskt att det handlar om att slå ut konventionell odling till förmån för GMO-föda. När möjligheten att odla vridits ur den breda massans händer blir det en ren maktfråga. Skulle sedan GMO-grödorna bli kommoditeter är det de som sitter på Svalbards-nycklarna som dikterar takten.

Jag tycker nog att mönstret är ganska uppenbart. Milt uttryckt. Klartext: "mat=makt". Tidsplan: nu, ganska omedelbart.

Kommentarer

 1. För att kunna fungera någorlunda normalt on an every day basis, och inte helt och hållet förlora ”fotfästet”, i att någorlunda kunna hålla kvar en tråd av tilltro till att makthavare i världen ändå har goda viljor, så behöver man idag nästan idag anstränga sig, när man tar del av än den ena, än den andra informationen, både av ekonomisk art, och nu detta med att vilja kontrollera alla grödor…..
  Hur skall man förhålla sig till all denna information om konstiga beslut av olika slag….
  OM maktinnehavare har mycket, mycket förstörande, ja, mördande, idéer, som de själva naturligtvis ser som någonting gott (nu i globala perspektiv, med alltför mycket utsläpp av olika slag som anses påverka uppvärmningen av jorden …så anser de kanske alltså att antalet människor på jorden mycket drastiskt helt enkelt behöver minskas, ja försvinna…?). Det kan ju medföra, i alla fall en viss oro, utan att man för den saken skull behöver rusa in i något totalt tillstånd av paranoia. Samtidigt är det ett slags medvetande som pressas fram, i det alltmer hårdnande konkurrenstänkandet som alltfler skall lära sig att omfattas av. Om, säg 5,5 miljarder människor, under en tidsperiod av, säg, 5-7 år, skulle dö i epidemier, svält, krig, mord och självmord, så kanske det faktiskt finns människor, som faktiskt, hemska tanke, ändå tänker att det är den enda och nödvändiga, ja, goda, utvecklingsmöjligheten för jorden, så som ”läget” anses vara…
  Det är fruktansvärda tankar. Ja. Ändå finns de troligen, i ”toppen av pyramiden”…
  När den totala förstörelsen börjar, så kan ju inte dessa människor med mycket stor makt att kontrollera olika händelseförlopp, tillåta att en stor, okontrollerbara mängd människor kan tillåtas börja kunna odla egen mat, och därmed kunna försörja sig själva med livsnödvändiga grödor….
  Förmodligen sker allting stegvis, och man vill absolut inte, eller orkar inte, och kan inte för det är så hemska, tänka sådana tankar. Man varken vill eller kan ens föreställa sig sådan ondska. Man löper en viss risk att fullständigt förlora förståndet, eller ”fotfästet”, som sagt, därför man ”vill ju tänka gott”, och man vill ju ”vara god”… och, sådan ondska kan väl bara inte finnas…..

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.