Vintergolftankar

Det ser ut att bli en mycket kall vinter. Denna sedan sommaren latenta bubblare nådde idag vidare spridning via det gängse nyhetsflödet. Bubblandet gick ut på att vi kommande vinter skulle få erfara något kallat tusenårsvinter. Alltså inte tusen år av bestående vinter utan en vinter så bister att dess bisterhet blott kan iakttagas vart tusende år.

Nu kan man ju tycka att detta rimmar ganska illa med pratet om global uppvärmning, men kan även användas som det undantag som bekräftar regeln - helt efter tycke och övertygelse i klimatfrågan.

Det läckte ju ut en massa olja i Mexikanska Golfen tidigare i år och den Italienske fysikern Gianluigi Zangari såg redan i slutet av juli ett samband mellan förändringar i Atlantens vattenflöden och BP-utsläppet. Det bubblade om att golfströmmen skulle ha mer eller mindre tacklat av. Golfströmmens nordliga gren är milt uttryckt viktig för vårt nordiska klimat Se vidare Wikipedia för den som söker förkovran. (Skrev själv några kryptiska rader i augusti, inspirerat av detta.)


Vargavinter - i år igen. Drivor ni med oss?

Det hävdades i somras att kemikalien Corexit skulle vara boven i dramat. Corexit användes för att spjälka isär oljan vid BP-utsläppet förhindra den från att stiga till ytan. Zangari med flera hävdar att Corexit påverkar vattnets viskositet (rörlighet) eftersom det tillåter oljan att stanna kvar i vattnet. Man kan alltså tala om att gjuta olja i vågorna istället för på dem. Här finns många frågetecken och öppningar för vidare förkovran.

Dagens sanning i media (vilken regelbundna läsare av denna blogg hoppeligen emellanåt ifrågasätter) är emellertid att den åstundade vargavintern inte har sitt ursprung direkt ur havets beteenden utan att det är atmosfäriska parametrar som styr. Som en möjligtvis relaterad parentes har jag iakttagit en i det närmaste absurd chemtrails-aktivitet, åtminstone här hemma i södra Gästrikland detta år.

Mer på ämnet: Nerikes Allehanda, The Climate Scam, Sydsvenskan och sist men inte minst SMHI. För den som ställer den inte helt obefogade frågan vad man eventuellt bör tänka på inför en slik vinter ger Cournucopia en i vanlig ordning mycket handgriplig vinkel på tusenårsvinterfenomenet.

Jag har en flyktplan för det fall vintern skulle bli så svår att elen sinar och vattenrören fryser. Att tillsammans med min familj fly till Drängstugan, belägen hela 15 meter från vår ytterdörr. Drängstugan saknar bekvämligheter som (fruset) vatten men har en eldstad i varje rum samt en vedspis som borde kunna gå att laga mat på.

Det finns ehuru ett eventuellt långsökt men ändå i juridisk mening reellt aber med den flyktplanen. Fastigheten är till viss mån belånad och även den blygsammaste belåningsgrad kan under en snabbt accelererande kreditkris raskt åsamka låntagaren sådana fiskala krav att den på amerikanskt "foreclosure"-manér i en ondskefull värld tvångsinlöses av banken. Vad nu det skulle leda till. Men det kändes tankemässigt korrekt att avsluta resonemanget där, även om mycket finns att tillägga.


Destination för klimatflyktingar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.