"Då måste vi ändå betala till de banker som lånat ut till oss"

Den springande punkten i bankernas verksamhet. Den om att pengar digitalt skapas vid utlångingstillfället och att man inte - som man faktiskt rakt upp i ansiktet upplyser sina kunder om - lånar ihop pengar för utlåning från andra banker.

Man hävdar att man "därför" inte får amortera mer än 10% av lånebeloppet per år på ett bottenlån. Då skulle ju banken bli stående med räntan på en hos en i annan bank upplånad skuld när kunden amorterat av alltihopa. Vilket ju inte är sant för mer än maximalt fyra procent av beloppet.

Kanske är det också "därför" det kostar det egna företaget 1 250 kr per år för att få ha pengar insatt på företagskonto i banken. Utan ränta. Om jag har 100 kSEK på företagskontot och detta belopp används som reserv för ett bottenlån (vilket har ett kapitaltäckningskrav på fyra procent) så kan banken vid tre procents ränta dra in en årsränta enligt följande: 100 kSEK / 0.04 (täckningskrav) = 2.5 MSEK * 0.03 = 75 kSEK. Mina pengar - som jag alltså får betala 1 250 kr för att få ha på kontot - kan alltså används för att generera en ränteintäkt på 75 000 kr.

Där föll väl ändå varje uns av trovärdighet i påståendet att världens banker skulle vara i behov av olika former av räddningspaket. Bankverksamhet är per definition lönsam. Det är absolut omöjligt att inte tjäna pengar på att bedriva bankverksamhet av den skimrande enkla anledningen att banker skapar pengar. Punkt slut. Problematiken som leder fram till räddning av banker är baserad på konstruerade mätetal för att genomdriva förstatligande av skulder. Bankerna hävdar att de "hotas" av eventuellt uteblivna avbetalningar på pengar som de själva skapat. I själva verket handlar det om att avskaffa länders möjlighet till självbestämmande. Punkt slut igen.

Pengarna som man lånar skapas nästan helt vid lånetillfället. Det kan vara sant för en fraktion om maximalt tio procent att beloppet lånas i en annan bank. I övrigt är påståendet lögn. En lögn som varje banktjänsteman sannolikt får lära sig varandes dagens sanning via en väl beprövad stig av internutbildningar. Men likafullt en lögn. Precis som den om att begreppet räntekvot skulle ha någon som helst relevans för något över huvud taget.

Ju mer man skrapar på ytan, begriper och översätter insikterna på händelser i den egna vardagen, desto tydligare ser man att ordet ekonomi inte har ett dugg med hushållning av resurser att göra utan istället är en vrickad synonym till bedrägeri.

Vilket i sin tur föranleder en granskning av varför det förhåller sig på det sättet samt frågor kring om varför ingen har velat ändra på denna rådande bedrägliga ordning. Ett sökande som leder till osedvanligt höga platser och osedvanligt många oväntade dödsfall.

Ränta = Mortgage = Dödsgrepp på franska som en klok kommentar här tidigare så klarsynt insett. Ett dödsgrepp så väl konstruerat att ingen komplex lösning ens är möjlig. Komplexa, förljugna och bedrägliga problem kan endast lösas genom ärliga, välmenande och sanna medel.

För om det måste till en stor, gigantisk händelse för att var och en ska inse hur fel saker blivit kommer lidandet att behöva bli enormt. Om var och en som känner till hur det faktiskt förhåller sig avvaktar och väntar på "den stora händelsen" istället för att helt enkelt ta bladet från munnen och säga som det är. Och till den egna häpnaden finna att vissa runtomkring redan förstått eller faktiskt haft det på känn.

Det finns starka viljor som vill att något hemskt ska ske och att spåren av deras bedrägliga beteende ska försvinna i dammet av katastrofen. Och att så många av de potentiella motståndarna som möjligt ska mista sitt liv på kuppen. Något som inte får användas som grund till hat av dessa individer utan något som helt enkelt ska tas med i beräkningen. Vill du skada en av dessa personer - ge dem det de fruktar mest - ge dem mänsklig värme, kärlek och humor. Ge dem inte respekt. Inte förrän de förtjänar det. Något som de under rätt omständigheter kan komma att göra snabbare än väntat.

Vi behöver vakna upp, bestämma oss för att se klart, vilja gott, och att lösa våra egna förbannade problem. Själva. För de är ingen annans. Allas problem och angelägenheter är allas. Utifrån vår egna suveränitet. För staters och unioners förespegligar till trots så är det där allt utgår. Utifrån den ännu så länge legala småskalighet som bor i och närmast var och en.

Kommentarer

 1. Jag har mitt eget lilla sätt att slå tillbaka, för jag som "vaken" måste ju göra nånting, tillsdess fler vaknat så detta globala bedrägeri upphör.
  Jag har ett kreditkonto, ett utan avgift.
  Via det köper jag så gott som allt under månaden.
  Pengar/lön, som jag erhåller, tar jag ut i kontanter, direkt när dom kommer in helst, och köper ädelmetaller för.
  Dessa stiger i värde i samma takt som inflationen suger ur värdet på vanliga pengar, eller egentligen mer, för en sak till har varit förborgad, nämligen att samma gäng som kör bankbedrägeriet, har även manipulerat metallpriserna. De har försökt hålla dessa priser nere, för att inte folk skall spara på det sättet, utan via deras elektroniska pengar, som inte finns. Men även detta bedrägeri har börjat läcka ut, och priserna stiger snabbt nu.
  Alltså; Jag låter banken ligga ute med alla kostnader för mina inköp, räntefritt, för jag betalar hela summan när räkningen kommer.
  Dom kan inte nyttja mina pengar i sitt "fractional reserve banking"-system, eftersom jag tar ut dom.
  Jag värdesäkrar mina pengar, eftersom dom blir inflationsskyddade, och mer därtill. Den "vinst" man gör, är givetvis skattefri.

  SvaraRadera
 2. Intressant upplägg du har. Avskaffandet av kontanter som betalningsmedel är på de grunder du beskriver satta ganska högt upp på listan för avskaffande av potentiella frihetsmedel. En kampanj understödd av såväl rättsväsendet som dess kriminella avspegling.

  Men kul så länge det fungerar ;-)

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.