Nederbird

Forskningsprojekten HAARP i nordamerika och EISCAT i vår kalla nord skickar ut energi i atmosfären. Så mycket energi att anläggningarna bland annat benämns jonisfärvärmare [WP]. Det är minst sagt sannolikt att den strålning som alstras till viss del reflekteras tillbaka mot jorden i de högre lagren av atmosfären och på så sätt gör atmosfären till en regelrätt mikrovågsugn (apropå global uppvärmning).


Slumpvist hämtad bild ur det amerikanska flygvapnets forskningspapper "Weather as a Force Multiplier - Owning the Weather in 2025" från 1996.

Elektromagnetisk strålning förmodas också ha påverkan på hjärnan [WP]. Personligen är jag av uppfattningen att hjärnan är i det närmaste elektromagnetiskt styrbar. Kan förklara fåglar som dör samt en eller annan human avvikelse i fråga om benägenhet till våld eller nedsatt perception. Samt kanske en eller annan död fisk.

Det faktum att döda fåglar och fiskar dyker upp i de traditionella mediakanalerna är emellertid det mest häpnadsväckande. Liknande händelser har ägt rum i åratal utan att det uppmärksammats. Med all sannolikhet kommer vi med tiden att få en förklaring till de döda fåglarna från officiellt håll. En förklaring som kommer att ge ledtrådar, inte svar - oavsett hur den uttrycks. Sommarens surr om bin bar ju liknande förtecken.

Hur det än må förhålla sig med detta så är fåglar och fåglars död något som alltid varit av signifikans för människan. Att tolkas. Att reflektera över. Oavsett orsak subtilt signifikant. Fågel, fisk eller mittimellan?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.