Till eller från

Det är alltid lätt att ha en stark vilja bort från något. Men att bara vilja bort räcker inte. Man måste veta vart man vill. Att längta till något istället för att längta ifrån något är en viktig distinktion. Beslut och handlingar som baseras på missnöje leder sällan till någon verklig förbättring. Det gör däremot saker som bottnar i vilja, glädje lust och nyfikenhet.

Det är för alltfler lätt att se brister och rena vansinnigheter i de fundamentala konstruktioner som driver vår så kallade verklighet. Men insikten i bristerna och vansinnigheterna är i sig ingen lösning. De är nödvändiga för förändringars acceptans men de kan - om man ser bortom dem och in i lösningarnas domän - faktiskt vara fällor i sig. Att fastna i de existerande problemens garn istället för att verka för den verkliga förbättringen. Något som flitigt utnyttjas för att fördröja förloppet.

I och för sig inget litet ämne att ta sig an. Men om vi börjar med följande lilla tanke: Om vi inte hade pengar - vad hade vi då? Parat med vad som bör ha funnits där innan religionen blev vad den i backspegeln tycks vara samt frågan kring vad som får rådjuret att mycket distinkt välja sina örter.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans