Fjonkernas bedrägeri

Fjonkerna hade inte haft det lätt. Man tyckte inte om dem någonstans och de hade gång på gång varit tvungna att flytta från sina hem; fördrivna, hatade och bärandes skuld för allt möjligt elände som inträffat.

En liten grupp Fjonker sysslade med gruvdrift. De utvann Möjligheter ur sina gruvor och sålde dem till sin omvärld i utbyte mot saker av traditionellt värde som mat, guld och andra råvaror. Det ställdes frågor kring Möjligheternas värde, men i stort ansågs volymen Möjligheter vara livets mening. När den lilla gruppen Fjonker lyckats utvinna så mycket Möjligheter att all världens mat, guld och andra råvaror inte längre räckte till för att köpa fler Möjligheter sålde de Möjligheterna i utbyte mot Frihet istället.

Den lilla gruppen Fjonkers gruvdrivande verksamhet var extremt lönsam, mycket på grund av systemet med Frihetsbaserad handel. Om någon började ställa frågor kring hur Möjligheterna utvanns eller tvivlade kring effektiviteten hos de sålda Möjligheterna tystades denne konsekvent och synnerligen brutalt. För gott, så att säga.

Den lilla gruvdrivande gruppen Fjonkers verksamhet väckte anstöt hos andra folkslag. Vid ett sådant tillfälle hade ett helt land beslutat att skapa egna Möjligheter för att slippa göra avkall på sin Frihet. Landet i fråga – Fronkland – hade det knapert efter att ha stått som förlorare i ett stort krig och den lilla Frihet man hade kvar ville man slå vakt om.

Detta tyckte inte den lilla gruppen Fjonker om - en grupp som vid det här laget på grund av sin lönsamma Möjlighets- och Frihetshandel blivit härskande över såväl i det närmaste alla Fjonker som stora delar av världens företag och banker. De kom på en alldeles strålande plan för att bibehålla sitt inflytande och samtidigt använda sig av de upproriska stämningarna i Fronkland.

De ledande Fjonkerna infiltrerade de ledande Fronkerna och ombesörjde att hatet mot Fjonker i allmänhet växte sig starkare i Fronkland. Hatet växte och Fronkerna började att förfölja och såsmånginom döda miljoner Fjonker som bodde i Fronkland. De ledande Fjonkerna lyckades samtidigt se till att man fick bibehålla sitt system att sälja Möjligheter mot Frihet och kom relativt oskadda ur striderna.

Miljoner Fjonker som inte hade någonting med gruvdriften hade fått sätta livet till i Fronkerland för att rädda den lilla elit Fjonker som livnärde sig på gruvdrift. Från den tiden har den lilla eliten Fjonker försökt härska inte bara i Fronkland utan även i resten av världen. Eftersom det inte finns någon gruva utan de Möjligheter som den lilla skaran Fjonker använder för sitt skapande av Makt (genom att köpa upp Frihet) över all världens befolkningar skapas ur tomma intet så valde man att också ta över all världens informationsspridning. För att ingen ska upptäcka hur det ligger till.

Vad som började med den lilla skaran gruv-Fjonker är knappast just människor av Fjonkisk härkomst utan en samling människor som lever av Makt. Alltfler utanför den Fjonkiska gruvdrivareliten börjar emellertid att upptäcka vad som har försiggått och detta hotar nu den ganska trängda skaran Fjonkelitister.

Det faktum att man offrade miljoner Fjonker att dö under Fronkernas tyranni har fungerat som en effektiv mental sköld mot varje angrepp på den lilla Fjonkiska eliten. Hittills. Var och en som har ifrågasatt den lilla eliten har uppfattats som brottslig då det på många håll blivit brottsligt att kritisera Fjonker över huvud taget.

Kommentarer

 1. Bra beskrivning! Konstigt att ingen fjonk har dykt upp och skrikit anti-fjonk och hat och alla andra offertekninker de brukar dra till med.

  Fjonkerna har en egen historiebeskrivning som de genom sin media som de nästan totalt kontrollerar. Denna media i sin tur bygger på fjonkernas godomliga rätt att ljuga obegränsat till allt och alla - t.o.m.

  Kol Nidre är den största högtiden i fjonkdomen enligt den fjonkiske professorn Shahak där de ber till gud om att få ljuga och bryta alla löften ett år i förväg. Han skriver:

  ”Etiskt sett står fjonkerna för en urartningsprocess, som alltjämt pågår; och denna religionens urartning till stammens samling av tomma ritualer och magiska vidskepelser har mycket betydelsefulla sociala och politiska följder. Ty man bör betänka att det är just den klassiska fjonkendomens vidskepligheter, som har det starkaste greppet om de fjonkiska massorna, inte de delar av Bibeln eller till och med fjonkmud som har verkligt religiöst och etiskt värde. (Motsvarande kan iakttas också i andra religioner, som nu genomgår väckelse.) Vad är det som allmänt betraktas såsom det ‘heligaste’ och högtidligaste tillfället under hela det fjonkiska gudstjänståret, som bevistas av väldigt många fjonker, som annars är långt ifrån religiösa? Det är bönen kol nidrej på aftonen före försoningsdagen – då man sjunger en särskilt absurd och bedräglig dispens, nämligen den varmed man i förväg ogiltigförklarar alla enskilda löften man under det kommande året avlägger till Gud.”

  Att vi låter dessa fjonker sköta hur "sanningen" rapporteras samt hur finansen i världen sköts säger något om tillförlitligheten på dessa enheter.

  Fjonkerna har blivit utkastade ur mer än 109 länder under århundraden. Den fjonkiske författaren Bernard Lazare skrev en gång att det faktum att de blivit utkastade från vilt skilda kulturer, religioner, etniska tillhörigheter etc visar att det inte var fel på värdlandet utan felet var att finna hos fjonkerna.

  I hisoriebeskrivningen berättar fjonkmedia att 6 miljoner fjonker avrättades i det senaste världskriget. 4 miljoner skulle ha dött i ett speciellt dödsläger men siffrorna där har officiellt minskats till 1 miljon så var 3 miljoner plötsligt försvann är det ingen som vet. Går man igenom de andra dödsläger finner man samma sak. För att fjonkerna ska kunna fortsätta ha sin offerstatus som varande det unikt lidande folket är det viktigt att de får behålla denna Kol Nidrej "sanning" på 6 miljoner - därför har de fixat så att detta är tabu att ifrågasätta och i många länder hamnar folk i fängelse om de undersöker dessa saker.

  Det Bysantiska riket hade en lösning på dessa fjonkers behov av att ljuga och bedra - fjonker tilläts inte få ha något med rättsväsendet, politik, medicin eller "media" att göra (vad det nu fanns för sådan på den tiden). Det Bysantiska riket höll ihop i 1 000 år så det hade väl någon effekt.

  SvaraRadera
 2. I den Bysantiska lösningen ingick såklart även att fjonkerna inte fick ha något med penningsystem eller det finansiella att göra, kanske det viktigaste, missade det.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans