*Ploing* Dagens uttryck: Den officiella versionen

Dagens uttryck används när man lyckats knyta ihop en serie händelser till ett konstruerat sammanhang med ett specifikt syfte. Den officiella versionen är absolut vad som presenteras via de kanaler som etablerats för kontroll av allmänhetens varseblivning och har inget att göra med vad som verkligen inträffat. Eller varför.

Emellertid ger den officiella versionen allt som oftast nyttig information om vad som kan komma att ske härnäst och är därför inte på något sätt att betrakta som irrelevent. För även en lögn innehåller en sanning om lögnaren.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans