Rytmer

Varierande kompression av luft, emanerande ur varierade svängningar, levererade i grupper till rytmer. Inkorporerade i var och ens liv. I perceptionen, minnet och känslolivet. Musiken. Att sprida musikens utbredning till det globala perspektivet och därigenom kunna förse denna allmänmänskliga ventil med ett lås av patentmodell har varit en stor framgång för Gänget.

Att sedan, via det numera gängse monopolistiska ägandet på de få välgjutna stuprörens marknad dessutom använda det från grunden invävda redaktörskapet för lite mer detaljerad styrning av subjekten må ha varit en bonus eller huvudmålet; saksamma effektivt. Gänget bakom gardinen förtjänar en eloge för sin pragmatiska inställning.

Det kan måhända förklara den paniska attacken gentemot fildelarnas framfart. Att återta makten över de egna rytmerna och föra dem till sig bortom det väl spunna nätet hotar det tempel som utgörs av de välgjutna stuprören. Hotar en bransch vars motivation till ägarskap över musiken är lika legitim som att införa avgifter på dofter eller synintryck.

Det handlar i slutändan om rytmer. Emanerande ur vibrationer. Vibrationer som uppstår ur inspiration. Inspiration som uppstår hos individer i ögonblick av öppenhet och fritt flytande sinnen. Sådant tillhör aldrig Gänget bakom gardinen. Sådant hotar dem. Därför vårdar de sitt redaktörskap noga. Men de insiktsfulla texterna tar sig nu raskt förbi de granskande öronen.

Och med mönstret i hand – musiken är kanske mänsklighetens sätt att tala till sig själv som helhet. Det omsorgsfullt utformade monopolet har faciliterat möjligheten. Ett tydligt exempel på hur ansträngningarna från att hålla mänskligheten från sitt eget bästa ändå obevekligen resulterar i att man hjälper densamma till insikt. För den som inte väger orden – fascinerande. Prova!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.