Dynamisk direktdemokrati?

Det är väl bra att inse att vi i nationell bemärkelse sitter i lite av det grönjävligaste av bedrägliga rävsaxar. Resultatet av ett drygt halvsekels pilotprojekt i befolkningskonformitet inför den i offentlighet fördolda men likväl bergfast stadfästa nya världsordningen är relativt total makt över befolkningens sinnen. Vi lyder lagar, myndigheter och förordningar. Litar blint på vad experter säger till oss vet att det inte är god ton att ifrågasätta. Vi äter bajs om livsmedelsverket säger åt oss att göra det. Vi anmäler vår granne till försäkringskassan utan att blinka. Och vi går och röstar för att det känns meningsfullt…

Vänta här nu. I måndags var jag i självaste epicentrum för helgens omval. Över kaffet diskuterades demokrati och det faktum att röstningen inte sker digitalt när man ändå gör bankärenden (vad kan vara viktigare än pengar?) via nätet. Det blev en underbart urspårad diskussion hela vägen till vad vi kom att kalla dynamisk direktdemokrati där man i realtid SMS-röstade på sina kandidater som varje morgon loggade in på sin parlamentsdator och såg huruvida vederbörande av folket var önskad till sin förtroendepost denna dag.

(Här spårades det ur ordentligt med ledammotsomröstningar via TV-show där var och en som kandiderade fick framföra sitt nummer i rutan och man medelst sedvanlig 099-insamling till radiohjälpen gavs möjlighet att lämna sin röst.)

En intressant aspekt fördes fram. Det faktum att man i ett sådant system skulle rösta på de kandidater som just denna dag ämnade fatta beslut som gagnade den röstberättigade som individ. Vissa av den inofficiella debattens deltagare ansåg att det ju var klart som dagen att var och en röstade i enlighet med vad som kunde gynna dem mest personligen. Andra förespråkade lite mer lågmält att det var en värderingsfråga. Och när det kommer till kritan, detta med demokrati och val - vad handlar det egentligen om - vid sidan om att det faktiskt rör sig om ett spel för gallerierna? Är det en värderingsfråga eller är det en fråga om personlig vinning?

Vi står i en brytpunkt där vi sannolikt ganska snart som befolkning måste omvärdera hela vår styrelseskick då det oturligen blivit höggradigt kapat av främmande makt. Frågan kring vad demokrati är och hur det egentligen skulle behöva fungera är minst sagt central. Liksom den om de röstberättigades incitament.


Demokrati, var det ja. Från SvD.se idag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans