Vardagssekten

Påbörjade påtittandet av en dokumentär härom kvällen. Att påbörjandet utvecklades dock till något annat så dokumentären förblev till största delen osedd noteras med stor tillfredsställelse. Nämnda ingress hann likväl sätta några tankar i huvudet på undertecknad.

Det handlade om sekter och så gott som all research verkade vara den Nya Zeeland-baserade organisationen Cultwatch’s förtjänst. Cultwatch har ett osedvanligt tekniskt och kristallklart budskap kring vad sekter är och gör. De likställer dessutom till exempel en ”driven” säljorganisation med sekters metoder och arbetssätt, något som jag många gånger under yrkeslivet upplevt stämma ytterst väl. Organisationen definierar begreppet sekt (”cult”) som följer:

”The modern definition of "Cult" refers to any group that uses manipulative psychological “Mind Control” techniques to recruit and control their members”.// “Secondly, the historical definition of a cult is any group, which claims to be a Christian group yet teaches something that is not primarily a Christian belief. “

Definitionen är alltså tudelad: 1) Man kontrollerar sina medlemmars sinnen för att bibehålla den 2) lögn kulten vilar på. Ungefär så. Vad som slog mig var redogörelsen för de sektistiska sinneskontrollmetoderna eller ”mind control”. Cultwatch hade sammanställt det så tydligt att jag nästan tappade andan (se Mind Control Toolbox). Här följer en mycket fri sammanställning/översättning:

1. Bedrägeri
Man lockar den troende skaran ner i grytan utan att på förhand röja vad inträdet i paradigmet innebär. Väl i grytan höjer man värmen och steg för steg ökas trycket på deltagaren. Hela sanningen är endast känd av ”prästerskapet”. Man får alltid två belöningar för varje smärtsamhet.

2. Exklusivitet
Man spelar på motpoler och framhäver den egna sektens utvalda överlägsenhet visavi andra grupperingar och sin omvärld. Man skapar härmed objekt för rädsla likväl som man säkerställer att medlemmen lever under vördsam tacksamhet för uppbärandet av det egna medlemskapet.

3. Rädsla
Makthavarna inom sekten ska fruktas. De besitter sina krafter och sin auktoritet för att hålla sekten samman och för att ta fajten med den jättejättefarliga omgivningen. Den som inte lever efter sektens pekpinnar skall frukta följderna av sitt agerande. För att inte tala om rädslan för andra medlemmars repressalier mot en svikare.

4. Samhörighet
Som medlem i sekten får du ett socialt sammanhang och en påtaglig, taktfast gemenskap. Eftersom denna samhörighet är hårt socialt villkorad blir den efter den initiala rosaskimrande förälskelsen till ett allt tyngre socialt ok av förpliktelser och påtvingad konformitet.

5. Kontrollerad information
Sekten ser till att medlemmarna inte kontamineras med den ondskefulla omvärldens giftiga information. Man skärmar av sig och hörsammar enbart av ledarna utsedda informationskanaler som inte riskerar att förgifta medlemmarnas sinnen.

6. Inpiskning och spioneri
För att var och en ska leva i fruktan av god kvalitet krävs att alla i sekten är poliser gentemot varandra och snabbt rapporterar eller ingriper vid brott mot konventionerna. Bäst av allt är om den kultur som råder har inbyggda bestraffningsmekanismer mot de som inte är karaktärsfasta eller energiska nog att leva upp till sektens krav. Social utfrysning är mycket användbart som påföljd och kan dömas ut av vem som helst när som helst.

7. Laddat språk
Ett språk laddad med dömande och utpekande termer – specifikt för sekten – förstärker skärpan i det man fruktar och ökar också klyftan mot sektens omvärld. Laddade ord, tydliga avståndstaganden och välslipade sarkasmer som får den verbalt offrade att falla i en flod av omvärldens hånskratt kan vara goda exempel.

8. Makten över tiden
Sekten ser till att medlemmarna hålls upptagna och tidsmässigt inrutade så att de inte får tillfälle att stanna upp och reflektera. De hålls när utmattningsgränsen i ett läge där de är värnlösa inför de övriga metoder de utsätts för och kapitulerar inför det schema de vet att de inte rår på.

9. Makten över relationerna
Djupa relationer skapar förtrogenhet och i förtrogenhet kan de celler av insikt och sammansvurna kritiker till sektens inriktning som verkligen riskerar att utmana ledarskapet växa sig starka. Sekten vill därför kunna styra vem som umgås med vem under diverse olika förevändningar i rent förebyggande syfte.

10. Personlighetsförändring
Medlemmen bryts sakta men säkert ner genom fruktan och social kontroll. När man väl är nedbruten startar indoktrineringen. Man fyller det uttömda sinnet med det egna budskapet och når såsmåningom det fullt indoktrinerade skedet då medlemmen fått sitt mentala innanmäte utbytt mot det av sekten önskade.


Så. Det där var ju egentligen inte något annat än logik och man kan väl inte annat än föreställa sig alla de vanvettiga sekter som korvstoppar sina stackars vilsna själar till medlemmar med allt från att man kommer att bli hämtad av de intergalaktiska hjältarnas UFO-eskadrar till att man begår rening och bättring genom att ha mycket och riktigt smaskigt sex med sektens ledare.

Men vad som slog mig när jag såg dessa faktorer spaltas upp var att de in i minsta detalj beskriver de grundläggande mekanismer som styr vårt västerländska samhälle. Tillåt mig exemplifiera:


1. Bedrägeri
Vi, de fria västerlänningarna, äger vår fullkomliga demokratiska frihet att välja vilket av de likadana partierna som helst att styra vår av de internationella skuggorganisationerna bakbundna parlament i den riktning som Bilderberggruppen årligen fastlägger. Vi får använda våra pengar som skapas ur ingenting av bankerna för att köpa saker som konstruerats för att gå sönder samt välja bland snarlika försäkringsbolag, teleoperatörer och pensionsfonder.

2. Exklusivitet
Vi, de fria och priviligierade västerlänningarna, har kommit till den materiella välståndsnivån där ingen religion längre behövs. Vi har rest oss ur det armod tredje världen genomlider och har lagt arabvärldens barbari bakom oss. Vi har allt som är värt att ha och ska vara tacksamma just för den saken. Vi måste emellertid ta oss i akt för barbarerna vill inget hellre än att vrida dessa privilegier ur våra händer.

3. Rädsla
Vi, de priviligierade västerlänningarna, har fiender bakom varje buske såväl inom som utanför vår egen, priviligierade värld. Terrorister försöker med sina desperata och dödsföraktande medel bomba hål i vår fredliga folkvalda demokrati. Opinionsbildare och sanningsaktivister hotar det globala samförståndet med sina subversiva tankar om separatism och småskalighet för att nämna några exempel. Vi behöver ett starkt försvar och en stark kontrollapparat för att värna vår frihet såväl internt som externt.

4. Samhörighet
Vi, de strävsamma västerlänningarna, sköter vårt jobb, betalar vår skatt och bidrar genom konsumtion till att hålla samhället i progression och utveckling. Vi gör som medvetna konsumenter våra val och i den beräkningen är ju ekologiska aspekter en viktig faktor. Att inte jobba, att inte delta i samhällets aktiviteter – är en styggelse. Den som är arbetslös är också rättslös och den som väljer att inte göra rätt för sig har inget att vänta sig från samhället annat än fördömande.

5. Kontrollerad information
Vi, de upplysta och välinformerade västerlänningarna, kan skatta oss lyckliga åt de objektiva och kvalitetssäkrade nyhetsmedia som finns till vårt förfogande. I ett väl etablerat och mycket koncentrerat ägt nätverk av nyhetsbyråer, tidningar och TV får vi de rätta nyheterna berättade för oss. Våra nyheters skapare vet precis hur de ska lägga upp flödet för att vi ska erhålla de rätta värderingarna och piska in de rätta budskapen i våra barn och vår omgivning. Vår välsignade mediaapparat förser oss också med tabun och tydliga linjer utanför vilka man inte resonemangsmässigt kan röra sig utan de mest svidande sarkastiska piskrapp.

6. Inpiskning och spioneri
Vi, de trygga och säkra västerlänningarna, måste fullgöra vår plikt gentemot varandra och oss själva genom att bevaka våra intressen. Vi har en skyldighet att skydda oss och varandra och måste rapportera misstänkt aktivitet till myndigheterna. Den som inte har något att dölja har inte heller något att frukta. Vi måste också i vardagen skydda vår kultur genom att snabbt och resolut förlöjliga den som tänker utanför de fastlagda ramarna med tillmälen som till exempel foliehatt eller förvillare.

7. Laddat språk
Vi, de upplysta och välsignade västerlänningarna, måste vara tydliga i budskapet gentemot vår omvärld. Vår livsstil måste värnas. Alla som bär en blöja på huvudet ska jagas och rökas ut ur sina bergshålor. Gud är med oss. Att göra rätt för sig är allas plikt. Fråga inte vad västvärlden kan göra för dig – ställ dig istället frågan vad du kan göra för västvärlden. Stora ord är vad vår välsignade civilisation vilar på. Dyrka dem!

8. Makten över tiden
Vi, de duktiga och punktliga västerlänningarna, lever efter ett gemensamt mönster i respekt för tiden. Våra tåg ankommer på sekunden (annars bryter vi ihop) och vid sen ankomst till arbetet ska den dåliga människan straffas kännbart. Vi måste lära våra barn att respektera tiden och att sätta samhällets tidsmässiga rutnät på den piedestal av respekt den förtjänar gentemot den biologiska klockans syndiga lust att sova om morgonen, gassa i solen en varm dag eller njuta av livet utan klockan på armen.

9. Makten över relationerna
Vi, de självständiga och självförverkligade västerlänningarna, är alla vår egen lyckas smed. Ingen är fullvärdigt framgångsrik i skuggan av sina föräldrar eller sin uppväxts bygd – nej, för att bevisa för oss själva att vi verkligen duger något till måste vi först lämna alla de som gjorde oss. Bryta med våra föräldrar och barndomsvänner och göra vår lycka i de stora städernas anonyma maskinerier för att sedan återvända som ärade, kapitalstarka hjältar. Vidare får vi inte låta den egna familjen grusa våra karriärsmöjligheter utan vara noga med att inte känna dåligt samvete vid inlämning av barn på förvaring.

10. Personlighetsförändring
Vi, de trogna och etablerade västerlänningarna, har som lagstadgad skyldighet att se till att våra barn kommer iväg till skolan i tidig ålder. Visst, det blir lite jobbigt för dem när de tvingas upp tidigt och måste sitta tysta i bänken istället för att leka och lära sig genom nyfiken erfarenhet. Och visst, de kan bli såväl trötta som sjuka av den omställning skolgången implicerar. Men det är först då – när de mött disciplinens ansikte - som deras sinnen öppnar sig för det västerländska evangeliet och de kan förstå att framgång går via bildning och arbete för att tjäna penningen till vad som gör en god människa. Impulser, känslor och planlösa lekar har ingen plats och måste rensas ut.

Så, det var dagens fundering. TGIF, btw.

Kommentarer

 1. Fantastiskt, får jag vända på orden lite å använda de som stadgar/eller bolagsordning om man inte kan bli allmän-nyttig i min tilltänkta stiftelse ,hehehe.
  Rakt igenom mitt i prick.
  I morgon är det 1 Oktober och då kan man om det förstås inte blir något konstigt med vädret eller jorden bli ett tillfälle att filtrera olika händelser och skapa en klarare bild av det som är, så efter i morgon flödar teorier om universum igen.
  Mina står fast och ändrar sig inte ännu :-)

  SvaraRadera
 2. Ah lite till lägg om teorierna .Alla fotoner är filter för fotoner även samlade som elektroner, det är min utbyggnad i min teorivärld. Man kan fylla grytan för att sen filtrera och sen lägga ihop för att filtrera på olika sätt tills det ändrar och ändrar och ändrar hela tiden liksom lägga till och dra ifrån mönster. Ser en tråd i det kanske M kan hänvisa till detta med hoppande elektroner och luckor (skruvade elektroner som det blir på svenska hittar inte detta riktiga ord ännu)M håller tyst nu. (kommer väl in på något spår så småningom eller mänster kanske är mer ord istället för spår eller räls för mig samma)

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Bubbelbalans

Trend

Vortex. Råbjörk.