Geniförklaring

Detta TED-talk tycker jag ger en nyttig aspekt på detta med att vara geni. Eller, som man skulle kunna uttrycka det – att ha ett geni. Att stå i förbindelse med ett geni. Så lättar pressen lite.


Elisabeth Gilbert skrev en bra bok. När hon ville skriva en till blev det lite svårt eftersom hon var rädd att misslyckas. En av många fällor för genier.

Så att vara ett geni som vi kallar det idag kanske inte är mer komplicerat än att man är öppen för saker. Att vara perceptiv och att vara intelligent kanske också är samma sak – att man har dörrarna öppna och lyssnar på de signaler som universum, ens eget eller andras högre jag eller vem det nu kan tänkas vara skickar i ens riktning. Kanske har vi som är genier här tryckt på "subscribe" på en eller annan sändlista i en interdimensionell facebookinstans. Därför får vi notifikationer i tid och otid.

Vid sidan av alla de uppenbara problemen kring att utge sig för att vara geni och t.ex. jantelagen så finns en del saker som ställer till det lite i vardagen för de som är genier. Här är några saker som jag tycker mig ha märkt på de jag känner:
  • Man har ingen respekt för tid över huvud taget. Det leder till att många genier bryts ner av prestationsångest och stress. Lösningen är att helt bortse från tiden. Alltså helt. Vilket i sin tur kräver att man har andra trevliga saker att pyssla med. Meningsfulla.
  • Man är rätt dålig på att förklara. Eftersom allt man får är en bild av hur det kommer att bli. En bild som är ungefär som ett minne så är det svårt att förklara detaljer i bilden. Dem ser man oftast inte. Man får det möjliga resultatet men inga steg på vägen dit. Mer än ett geni har således blivit dumförklarad av sin omgivning. Lösningen på detta stavas självförtroende. Att vara sin egen bästa kompis i alla lägen. Och att tro på det som gör mig glad. Och att ta tid på sig i att forma visioner inför andra. Inte tänka på hur de ser på saken utan utgå från vad det är du ser och måla det med den kreativitet du sannolikt har, gång på gång. Minst 17 gånger brukar vara ett riktmärke. Tålamod, alltså.
  • Man är djupt kopplad till sina visioner. Man känner att man vill fullborda dem. När andra inte ansluter sig eller känner samma djup i relationen till målet tar man det ofta personligt. Detta är roten till en hel del självförtroendeproblem för många genier. Det kan hjälpa att se visionerna som minnen. Minnen från framtiden. Se Livet, the Basics, punkt fem.
  • Man får väldigt mycket gjort på kort tid. Ett gen kan lätt klara av en arbetsvecka på ett par tre timmar om han eller hon är i fas med sitt skapande. Resterande 37 timmars påbjuden arbetvecka är långtifrån så produktiv. Genier utvecklar som regel en enastående förmåga att "låtsasjobba" för att passa in i samhällets ramar och det faktum att de flesta får betalt för den tid de lägger. Tid finns ju inte för genier. Lösningen på detta har jag grubblat mycket på...
Det där sista är kanske det viktigaste. För när genier låtsasjobbar fuckar de inte sällan upp resultatet av de tre timmarnas framsteg. Dessutom hamnar genier som på naturliga grunder ofta är i olika former av ledarpositioner tendenser att leva efter devisen "själv är bäste dräng" vilket ofta resulterar i enorma prestationskrav på sig själv. Idéerna och visionerna blir till en börda. Många genier tar livet av sig på ett eller annat sätt. Fastnar i missbruk eller självförakt.

Så jävla onödigt.

Genier är en oerhört viktig resurs i världen. De paradigm vi har som rot i våra samhällen att ekonomi och sysselsättning är viktigare än förverkligande och njutning är i grunden helt fel. Sysselsättning är inget självändamål längre. Sysselsättning är ett sätt att bedöva en uppvaknande population. I framtiden är det värde vi mäter. Skapar vi de värden vi vill ha i vår värld? OK, so what om det tog oss en timme eller fyrtoi. Vi har ändå skapat värdet.

Och i fallet med just genierna blir det ju extra uppenbart. De flesta genier skulle kunna ha fyra fem uppdragsgivare samtidigt – egentligen. En uppdragsgivare per arbetsdag i veckan, kanske. Inte bara det att var och en av uppdragsgivarna skulle få mer ut av genierna på detta sätt utan också på grund av den korsbefruktning som skulle komma att ske.

Jag har några genier anställda i mitt företag och överväger att skriva genikontrakt med dem. Geniokontraktet är ett tillägg till anställningsavtalet som innebär att man ikläder sig ansvar att enbart utföra arbete när man är i "geniläge" och att aktivt jobba med att vårda och utveckla sin genialitet. Genikontraktet innebär också att man aldrig mäts på arbetstid utan på värdeskapande. Såväl arbetsgivare som arbetstagare kan när som helst häva genitillägget och återgå till sedvanlig 40-timmarsanställning.

Återstår att höra styrelsens syn på saken. Om jag frågar ;)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bubbelbalans

Trend

Vortex. Råbjörk.