Livet - the basics

Först tänkte jag göra det svårt. Full multimedia och laddade bilder. Men så kom jag mig för att prova motsatsen. Så enkelt jag just nu förmår. Vad tycks?

1. Oändlighet
Våra hjärnor kan inte förstå oändlighet. 
Men vi kan förstå att vi inte kan förstå det.
Då kan vi också förstå det oändliga.
---
Se tiden som en linje.
En oändlig linje som är lite böjd.
Zooma ut och det är en cirkel.
Zooma ut och cirkeln är en punkt.
Byt vinkel och punkten är tvärsnittet av en linje.
---
Och så vidare.
Och så vidare.
I oändlighet.

2. Du och dina tankar
Hjärnan är ett synorgan.
Världen är dina tankar.
Världen är resultatet av dina tankar.
---
Du är dina känslor.
Dina känslor är alltid verkliga.
Du är resultatet av dina känslor.
---
Världen är en bubbla runt ditt medvetande.
På insidan av bubblan spelas det upp en film.
Dina tankar är ljuset som skapar bilden.
Du - din själ - är källan till ljuset.
Allt i ditt liv handlar om dig. 

3. Spela spel
Du är i livet.
I livet kan du spela oändligt många spel.
Varje spel är som ett liv i sig.
Din avatar på skärmen är inte medveten om din existens.
---
Ditt högre jag tittar på när du spelar.
Du lever oändligt många liv samtidigt.
Ditt högre jag lär sig nya saker genom att se dig spela.
---
Vid varje val du gör förflyttar du dig mellan liven.
Det finns alltså inga felaktiga val.
Alla alternativ finns samtidigt.
Allt du gör är rätt.

4. Stuprör
Varje liv är som ett stuprör.
Du färdas genom stupröret i tiden.
Du kan flytta dig inom stupröret ganska enkelt.
---
När du gör större förändringar byter du stuprör.
När ditt liv omvälvs byter du liv.
Ditt gamla liv finns kvar i sitt gamla stuprör också efter att du bytt.
---
När du byter liv möter du andra versioner av dina medmänniskor.
När du byter liv har du andra möjligheter och förutsättningar.
Du kan känna igen dig - du kan ha varit där alldeles nyss.
---
Du byter liv genom att först önska dig det och sedan släppa taget.
Att känna i ett stuprör och tänka i ett annat gör dig sjuk.
Att tro på dina önskningar är att leva dem.

5. Minnas framtiden
Du kan minnas saker från ditt liv
Inte bara sådant som redan har hänt.
Du kan också minnas saker som kommer att hända.
---
Visioner och idéer är minnen från framtiden.
Precis som med minnen från förr är de inte alltid exakta.
De är känslomässiga och helt sanna bara för dig.
--- 
Att ta tillvara minnen från framtiden är ett enkelt knep.
Att gå in i dem och känna efter om det är något man vill.
Eftersom du minns dem är de verklighet i något stuprör.
---
Du kan ta dig dit genom att önska det och släppa taget.
Alla möjligheter finns samtidigt.
Allt du önskar är redan verklighet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans