Nils och Erik

Några gånger har jag verkligen fingrat på avtryckaren att förtydliga min förnamnssituation. Eftersom jag ser det som en snabb och enkel lösning på utmaningar inom området "för omvärlden visat självförtroende". Det kan verka förvirrande och lite vagt när man i vissa situationer inte riktigt vet vad man heter. Och när jag för att ta mig ur någon grop ryter "nu jävlar" lockar den där radikala och ytliga symbolhandlingen.

"På varje svårt problem finns en lösning som är snabb enkel och fel" lärde jag av en inbiten cyniker. 

Jag är både förvirrande och vag. Det är en del av mig. Att inte veta vad jag heter i olika sammanhang är rätt symtomatiskt med många andra spår i mitt liv. Det är faktiskt ett av de enklaste att hantera. Jag är väldigt sällan tvärsäker på något över huvud taget och förnamnsförvirringen är en manifesation av detta. Det är en del av det faktum att jag mest av allt är en skapande person.

Det står var och en fritt att kalla mig vad de vill, likväl som det står var och en fritt att tolka min brist på tvärsäkerhet som osäkerhet. Själv ser jag det som en styrka. En dynamik. Min verklighet är spännande och adaptiv eftersom jag har få fastlagda råmärken. Min verklighet är en plats där väldigt få saker är omöjliga tack vara detta.

Men det finns en aspekt till på förnamnsfrågan och det är den historiska. Min familj kallar mig Nils, det var tilltalsnamnet de gav mig. Genom uppväxten och framförallt i skolan fick Nils det riktigt jobbigt. Han blev mobbad eftersom han var annorlunda. Han stod en bit bort och var ensam. Erik har varit mer sorglös och glufsat i sig av livets njutningar. Erik hittade den villkorslösa kärleken, inte Nils.

Nils var Erik innan världen ville göra honom till en del av den grå massan. Tack vare de underbara upplevelser livet givit bägge mig så har inte världen lyckats riktigt. Jag är återigen/fortfarande mig själv och jag tycker om att vara jag (igen). Och just idag känns det väldigt bra att vara en man med olika benämning. Även om det kan vara lite förvirrat i en och annan betalningssituation när kreditkorten ser ut såhär:


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans