Övertygelse

Kraftfulla uttryck och sken av tveklöshet kan ofta betyda osäkerhet. Vilja att förändra och övertyga kan ofta betyda ovilja att förändras eller osäkerhet kring sakers egentliga tillstånd. Till exempel - vilja att förändra världen kan ju bottna i ovilja att förändra sig själv, det är ganska logiskt när man tänker på saken. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans