Dela kunskap!

Så kommer temat med för nästa års användarkonferens all sannolikhet att lyda. Konferensen kommer att hållas i Göteborg i början av maj och vi hoppas på dryga 100-talet besökare även denna gång.

Dela kunskap. Varför?

Vilka flaskhalsar finns i en kunskapsintensiv verksamhet idag? 
1. För lite pengar? Skaffa en checkkredit, sälj fakturorna eller lätta kostnadsbördan.
2. Materialbrist? Beställ mera, se över logistiken och optimera processflödena.
4. Brist på kunskap/information? Fråga varandra. Så gott som all kunskap verksamheten behöver finns redan inuti den, men inte i form av insikt hos den som behöver den. 

Så gott som alla företag har en checkkredit och jobbar kontinuerligt med förbättringar av produktionsprocesser. Likaledes har man som regel ett antal verktyg och arbetssätt för att sprida information. Inte sällan finns en dedikerad informationsavdelning.

Kunskapsdelning mellan verksamhetens medarbetare däremot är som regel kraftigt eftersatt. Dels eftersom den är nästan omöjlig att göra top-down, till skillnad från de övriga tre potentiella bristerna. Dels eftersom det bygger på en massa kulturella låsningar vi har i vårt förhållande till kunskap. Kunskap är makt, varför ska man då dela med sig av den? Och samma sak med okunskap - om jag inte har den kunskap jag behöver för att kunna sköta mitt jobb, förtjänar jag då att behålla jobbet? 

Vi behöver tänka om i hur vi ser på kunskap, produktivitet, att göra ett bra jobb och vad det är att vara kvalificerad. Ett stort antal av dagens kunskapsverksamheter kommer att slås ut av mer snabbfotade, människovänligare företag som respekterar individens inblandning i användandet av kunskap för verksamhetens måluppfyllande. 

Lite verbal semantik; vad är kunskap? Är det inte en isolerad företeelse - något som kan separeras från dess bärare? Något som kan skrivas ner i en bok, paketeras till SCORM eller PowerPointas? Kunskap är pillret vi kan dela med oss av till andra. Vi kan aldrig tillämpa kunskap å andras vägnar av den enkla anledning att vi inte kan komma till insikt för någon annans räkning. 

Kunskap är kollektiv.
Insikt är individuell.
Verksamheter är en grupp individer med samma mål.
I ett kunskapsföretag används kollektiv kunskap för att med individernas hjälp nå verksamhetens mål.

Respekterar man det kan man uträtta underverk. Det kräver mod och vilja till förändring men det kommer också att vara den bästa investering verksamheten någonsin gjort.

To be continued by People who Share.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans