Frekvens och storlek

Högre frekvenser, nätverkets 2.4 GHz, telefonens 900 MHz och elnätets brummande 50 Hz. Pulsen, tanken, dagarna, månaderna, åren och liven. Ena sidans frekvenshöjning sänker pulsen på den andra. En frekvens som är så hög att pulserna inte längre kan urskiljas blir till en enda utdragen puls. Omätbar. Död.

Skapandet i expansion, från liv och sin lott utåt, uppåt, strävande att inlemma och äga, tukta och styra. Och dess motsats, implosionen. Detaljer, allt mindre och knappt synbara. Känslan i när foten möter gräset jämfört med omvandlingen av en hektar skog till parkeringsplats.

Feberdrömmar där ingen skala finns, där tiden är utsuddad och beståndsdelarnas inbördes avstånd är flexibelt, kontrollerat av flyktiga känslomässiga impulser och tankar.

Lugna kroppen, höj frekvensen? Trädet känns stillastående och orubbligt i tiden. WiFi-kortet är blixtsnabbt. Varje puls i trädet motsvarar 2 400 000 000 svängningar i nätverksprotokollet. I vilken existens är upplevelsen intensivast? Går nätverket 2.4 miljoner gånger snabbare än naturen eller är det precis tvärtom sett inifrån upplevelsen?

Är det de stora upplevelserna, de som ger upphov till legender som formar världen eller är det alla de tusen små sensationerna?

Inuti allt finns något så litet att det innehåller allt annat. I den lägsta frekvensen bor all tid i ett och samma ögonblick. Oändlighet och evighet bor i varje enskilt ögonblick eftersom det är vad det skapats ur. Allt som finns har ingenting att tacka för din existens.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Bubbelbalans

Vortex. Råbjörk.