Problemlöning och kreativitet

När jag försöker lösa ett problem genom att tänka löser jag det inte, men jag kommer runt det. Eftersom jag i tanken enbart har tillgång till saker som jag har upplevt förut - minnen. Jag hittar en väg förbi det och vidare i samma cirkel för att möta utmaningen igen.

När jag låter ett problem upphävas genom att acceptera det, öppna för inspiration eller händelser bortom min kontroll. Då kan antingen problemet bli till en utmaning som jag kan gå igenom. Eller så kan det helt sonika upphöra att vara ett problem. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans