Attribut och identitet

Det är skillnad på olika. Att vara högkänslig, konstnärlig, entreprenör, ha dålig humor eller vara bisexuell. Det är attribut. Det några av oändligt många attribut hos en sammansatt varelse. Individen.
Individen är aldrig attributen. Då fastnar individen i en fälla och får - för en tid - uppleva hur det är att ha outsourcat kontrollen över sin egen identitet.
Men individen är alltid i rörelse och blir aldrig vad den var igen. Definierad i symbios med vad den inte är. Kanske bär den många namn, kanske bär den bara ett.
It's all the same.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trend

Vortex. Råbjörk.

Bubbelbalans