En ny värld

Det händer grejor. Stora, världsomvälvande grejor.

Jag tror det är Jorden som säger ifrån. Som höjer temperaturen kring oss och i oss för att bli kvitt en del skadliga beteenden hos människan. Hon gör vad hon kan, moder jord. Och vem kan klandra henne för att hon skyddar sig själv?

De mänskliga beteenden som varit mest skadliga för vår Jord är de som emanerar ur rädsla. Ur rädsla att inte få nog. Ur blint, exploativt, hänsynslöst, kompulsivt och urskillningslöst användande av Jordens resurser långt bortom vad individen någonsin kan tänkas behöva.

Det finansiella system som gjort Pengar till Gud och i vilket Gud helt spelar bortom naturens lagar har med aritmetisk precision lett till att världen som vi känt den inte är hållbar och att den Jord på vilken vi människor lever våra liv tvingas ta till extrema åtgärder.

Det är inget nytt, Jorden är en äventyrlig och riskfylld plats för de individuella reinkarnationerna, det kan vi se i planetens historia. Hur stor del av jordens befolkning som stryker med den här gången är svårt att sia om, men - jag undrar om det inte är så att det finansiella systemet faktiskt är på väg bort.En bild av naturlig evolution.


Inget skulle göra mig gladare. Jag vill fortsätta leva på detta underbart vackra klot och skulle önska att den kärlek och lycka jag har i min egen biotop, familjen - också kan genomsyra ett helt samhälle som bejakar livet, evolutionen, kärleken och kreativiteten. Jag önskar leva på en planet där arbete är något meningsfullt och gemensamt, där musik och innovation är uttryck för mänskligt gemensamt skapande utan att ägas av abstrakta juridiska personer och där skogen, marken, byggnader och städer tillhör de som bygger och lever i dem och där rädslan är ett verktyg för att skydda oss från akuta faror, inte ett kroniskt sinnestillstånd.

Jag säger mer än gärna hejdå till oändlig tillväxt i en ändlig värld. Hejdå Guden Pengar, den enda företeelse förutom inspiration och kärlek vi någonsin sett som har förmågan att växa bara genom att finnas till. Hejdå till smärtande föraktfull retorik, det systematiska undertryckandet av känslor, den hemliga skamfyllda ångesten man inte får prata om, monopolspelandet med varje människas rättmätiga egendom och totala anomalier som att kunna äga musik, att kunna ha patent på idéer och att med olika sorters finansiella maktspel hålla evolutionen, utvecklingen och nytänkandet borta från arenan. Won't miss ya!

Och jag säger gärna hej till en värld där människorna växer. Inte bara genom kriser och rädsla utan genom bejakande och av lust! Där vi har modet att låta evolutionen flöda genom var och en av oss med benäget bistånd av den Jord vi går på. En värld där vi bejakar och njuter frukterna av all den sanslöst läckra teknologi vi skapat och använder den för att skapa den värld vi trivs i och för vår egen utveckling. I synk, harmoni och linje med evolutionen.

Nu tror jag personligen inte på någon stor kraschande undergång - tvärtom. Jag ser det som att en organisk förändring av Jordens samhällen är oundviklig och alltid pågående. De ekonomiska systemen är fullt kapabla att återföra värdena vars plundring de faciliterats genom något så enkelt som negativ ränta. Den moderna kvantfysiken smyger för varje dag in i vetenskapens sfär och bit för bit förenas andlighet och den materiella världens paradigm till en enda ytterst meningsfull helhet. Människor vaknar till och tar av sig offerkoftorna med en enastående hastighet och de rädslebaserade systemen har svårt att hitta sin publik.

Det digitala nervsystem vi skapat har förmågan att lyfta oss över ett evolutionärt gap genom att visa vad vi är kapabla till. Teknologier som i många delar finns tillgängligt för oss utan externa enheter, med det förbehållet att vi vågar vara helt ärliga. Något som börjar med var och en och sedan sprider sig i samhället - inte tvärtom.

En ny värld tar form, en värld där vi tror på oss själva, varandra, skapelsen istället för externa gudomligheter. En värld där kärleken och skapandet flödar genom och mellan individerna istället för rädslan mellan dem. It's on!

Det är så ohyggligt spännande att leva idag! Tack! 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Improviserat

Symboliskt

Visitkortstitel...